Vi hjälper dig direkt med svar om lediga platser och akutplaceringar i våra boenden och andra verksamheter runt om i landet.

 

Andra kontaktvägar

För frågor som inte rör placeringar är du välkommen att ringa vår växel 08-578 700 00
Du kan även skicka e-post till placeringsforfragan@nytida.se eller fylla i din fråga i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt. Du som är handläggare kan också nå oss via vår chatt här på nytida.se

Kunder och anhöriga kan också kontakta vår kundombud. 
Vill du jobba på Nytida hittar du våra lediga jobb här.

Sök och kontakta våra verksamheter

Här kan du söka våra enheter om du vill kontakta dem direkt.

Sök plats hos Nytida

Nytidas placeringsrådgivning ger svar direkt om lediga platser, akutplacering och om våra boenden och andra verksamheter runt om i landet.

Sök jobb hos Nytida

Att jobba hos Nytida innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst att se människor trivas och växa.

Vanliga frågor och svar

Hur får jag en plats på ett boende eller en daglig verksamhet?

För att ha rätt till en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens personkretsar. Du söker plats hos kommunens biståndsbedömare. Du gör ansökan skriftligt själv eller med hjälp av någon.

Vissa kommuner använder sig av lagen om valfrihet (LoV) och då kan du välja boende eller daglig verksamhet själv förutsatt att boendet eller den dagliga verksamheten innefattas i lagen om valfrihet. Du kan då besöka de boenden eller dagliga verksamheter som finns för att själv se vilken som känns bäst.

Om kommunen inte använder sig av lagen om valfrihet erbjuds du plats på anvisade boenden eller dagliga verksamheter.

Hur går det till att få plats på ett HVB-hem?

Du får en plats på våra HVB-hem genom ett beslut hos din kommun i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL).

Nytida erbjuder HVB-hem för barn och unga men har också HVB-hem som tar emot vuxna med missbruksproblem för frivillig vård med stöd av socialtjänstlagen (SoL).

Verksamheten måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är även IVO som ansvarar för tillsynen av HVB-hem.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får?

Biståndsbedömaren i din hemkommun bedömer vilket bistånd och vilken hjälp du behöver, hur hjälpen och stödet bör utformas samt vilken verksamhet eller boende som kan vara aktuellt för att tillgodose ditt stöd- och hjälpbehov.

Vad innebär boendestöd?

Boendestödet är en individuellt anpassad insats som utformas i samarbete mellan dig, handläggare och boendestödjare. Exempel på boendestöd kan vara:

– Stöd i att sköta hemmet och planera veckan.
– Stöd att strukturera vardagen i ditt hem.
– Samtal och samvaro.
– Stöd i att åka kollektivt eller promenera.
– Stöd i att kontakta myndigheter och sjukvård.
– Följa med och vara ett stöd ute i samhället, exempelvis handla, bankärenden, apotek.