hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Autism, Dubbeldiagnoser, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Psykosociala problem, Självskadebeteende, Tvångssyndrom, Ätstörningar
5

Skogsgatan 9  är en gruppbostad med fem platser. Verksamheten vänder sig till vuxna personer, främst seniorer, med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Skogsgatan 9 (fd Ryd1)

Skogsgatan 9 ligger naturskönt beläget i det lilla samhället Ryd i Tingsryd kommun. Gruppbostaden består av 5 lägenheter. Varje lägenhet har sovrum, kombinerat kök och vardagsrum samt dusch och toalett. Vi anpassar varje lägenhet efter den boendes behov. Vi har ett stort allrum och gemensamt kök som även det utformas efter de boendes behov och förmågor till att hantera omgivningen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Skogsgatan 9 arbetar i dagsläget totalt 10 ordinarie boendestödjare. En av boendestödjarna arbetar som gruppchef för verksamheten. Boendestödjarna på Skogsgatan 9 besitter en bred kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning för att hantera sina uppdrag mot våra boende på allra bästa sätt. En ansvarig sjuksköterska är knuten till enheten. Det finns också tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut för de boende.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.