Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
6

Centralt beläget LSS-boende i Enköping

Källgatans LSS-gruppbostad i Enköping är ett nyrenoverat boende för dig som är vuxen med autismspektrumtillstånd och lindrig samt måttlig utvecklingsstörning och andra tillkommande funktionsnedsättningar. Här tror vi att du som vill bo i ett lugnt och tryggt samhälle, men som samtidigt vill ha ett stort utbud av samhällsservice och aktiviteter kommer att trivas riktigt bra.

Det är dina behov och önskemål som bestämmer hur vi lägger upp vårt arbete för att ge dig ett så tryggt och stimulerande boende som möjligt. Det är alltid dig vi lyssnar på först. Vi har fokus på din rätt till integritet och självständighet. Din individuella genomförandeplan är viktig både för oss och för dig. I genomförandeplanen tar vi upp dina önskemål om hur ditt stöd ska se ut, de insatser du har rätt till samt visar hur vi kan stötta dig till att få leva ditt liv på dina villkor.

De som bor på Källgatan gör aktiviteter både på egen hand och tillsammans. I Enköping finns ett stort utbud, men du bestämmer alltid själv hur aktiv du vill vara. Måltiderna lagar du i din egen lägenhet. I det gemensamma köket äter vi ibland tillsammans, till exempel vid högtider och större helger då vi dukar fint och serverar traditionsenlig mat och dryck.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Källgatan

Källgatan ligger i centrala Enköping, i en omsorgsfullt renoverad före detta kyrka. I centrum finns flera butiker, banker och postkontor samt ett flertal matställen. Enköping ligger vackert beläget nära Mälaren. Från Enköping tar du dig enkelt med både tåg och buss till andra städer som Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Strängnäs och Mariefred.

Lägenheterna är 2:or mellan 48 och 54 kvm stora, fördelade på två plan, med hiss.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Källgatan finns boendestödjare med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Gemensamt för alla är att de har minst en undersköterskeutbildning eller liknande. Som närmaste chef finns även en gruppchef som ser till att verksamheten fungerar i det dagliga arbetet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.