Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
6

LSS-gruppboende i Stockholm

Indalsbackens LSS-gruppboende vänder sig till kvinnor och män från 18 år eller äldre och som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personkrets 1.

Tillsammans med din stödperson planerar och utformar du och dina närstående de insatser och den service du behöver i ditt dagliga liv på boendet. På Indalsbacken arbetar vi pedagogiskt och strukturerat utifrån pärmen ”Mitt behov av ditt stöd” för att du skall erbjudas ett strukturerat och innehållsrikt liv. Det är dina behov och förutsättningar som bestämmer och det är viktigt för oss att du känner dig delaktig och trygg i din boendemiljö.

Aktiviteter

På Indalsbacken finns det ett aktivitetsombud som uppdaterar och informerar om olika aktiviteter som du som boende kan vara intresserad av. I gemensamhetsutrymmena sitter en aktivitetstavla uppsatt med aktuell information.

Varje månad erbjuder vi alla boende att delta på boendemöte. Det är ett gemensamt forum där samtliga boende kan prata om gemensamma aktiviteter, måltider och aktuella frågor.

En gång i veckan diskuterar vi och beslutar tillsammans om ”fredagsmys”, helgaktiviteter, med mera. Vad gäller utomhusaktiviteter ger vi oss till exempel gärna iväg på utflykter eller för att bada. Annat vi gör kan vara att gå på bio, disco eller besöka ett café, pyssla etc.

För dem som vill ha egna möten för enskilda aktiviteter och frågor, så planeras detta in enskilt.

Måltider

Vi erbjuder våra boende frukost och kvällsfika. Maten lagar du annars i din egen lägenhet med stöd av personal om det behövs. Rutiner för inköp av mat och menyer är individuellt utformade och finns i respektive boendes pärm. På helger och vid högtider erbjuder vi gemensamt samkväm för dem som önskar.

Anhörigträff

Utöver löpande träffar och kontakt med dina anhöriga, så bjuder vi även in till gemensamma samkväm under året. Vi skickar även ut vårt ”Vällingbyblad” med aktuell information om vad som händer på verksamheten.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Indalsbacken

Indalsbackens gruppbostad ligger i ett flerfamiljshus i Vällingby centrum. Gruppbostaden består av en gemensam lokal och 6 lägenheter i ny modern stil. Du erbjuds en ljus lägenhet med kök och badrum på ca 40-44 kvm.

Indalsbacken ligger invid Vällingby centrum. Det är nära till både tunnelbana och bussar.

I centrum finns det bio, frisör, fotvård, bank/post, närbutik och andra butiker. Indalsbacken ligger nära promenadvägar, skog, vatten, ängar och parker men också badhus och gym.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Indalsbacken finns det cirka 10 medarbetare med erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Vi har bemanning 24-timmar om dygnet med sovande jour nattetid.

Vi använder oss av tim-vikarier då ordinarie personal är ledig. Dessa introduceras löpande och alla boende informeras då ny personal börjar arbeta på enheten.

För Hälso- och sjukvårdsinsatser samarbetar vi med Vårdliljan.

För oss på Indalsbacken är det viktigt att du känner närhet till personalen och att du kan lita på dem som arbetar här.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.