Maltesholmsvägens gruppbostad för vuxna

hGruppbostad
Hässelby, Stockholm
1 av 3 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Malteholmsvägens LSS-gruppboende vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och med någon av följande diagnoser: ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism, bipolaritet/manodepressivitet, depression och ångest, personlighetsstörning, självskadebeteende eller tvångssyndrom.

Målet med ditt boende hos oss är att du ska kunna leva som alla andra.

När du flyttar in hos oss får du en egen stödperson som håller i trådarna och ser till att allt fungerar som det ska runt ditt boende. Vi planerar individuellt för dig och gör det utifrån dina unika förutsättningar och behov. Vi är noga med att respektera din vilja och rätt att vara med och bestämma. Du har samtal med din stödperson minst en gång i veckan för att lägga upp planering, schema och strukturer för vardagliga aktiviteter som matlagning, städning, tvätt, inköp, personlig hygien, fritidsaktiviteter, med mera.

Våra arbetsmetoder

Vi använder arbetsmetoder som skräddarsys för varje enskild boende. Vi arbetar utifrån från beteendepedagogiska metoder och förhållningssätt. Vi utgår ifrån modern inlärningspsykologi och använder oss av olika inlärningsstrategier och förstärkningar för att stödja dig att nå dina mål. Metoderna vi använder har gett goda resultat i forskning och studier:

  • Med lagom anpassade krav och ökad hanterbarhet i vardagen.
  • Med möjlighet att påverka sin situation.

För att göra saker i vardagen lätta att förutse och förstå, för att skapa helhet och självständighet och ge dina dagliga aktiviteter mening och struktur (ADL; Aktiviteter i det Dagliga Livet), gör vi i ordning scheman åt dig. De kan vara skriftliga, innehålla symboler, bilder eller fotografier. Även manualer och rutiner för olika aktiviteter utformar vi efter dina speciella behov.

Vi använder sociala berättelser och seriesamtal som är värdefulla verktyg vid konflikter och missförstånd. De hjälper till att öka din förståelse för olika händelser eller relationer med andra människor.

På vårt boende har du möjlighet att få grundläggande livskunskap som att reglera känslor, hantera kriser och att skapa och bevara goda relationer. Genom att öka dina sociala färdigheter ökas din förmåga att kunna ha ett bra samspel med dig själv, familjen och socialt ute i samhället.

Aktiviteter

På Maltesholmsvägen erbjuder vi våra boende personalstöd vid aktiviteter. Vi anordnar också gemensamma aktiviteter efter dina och de övriga boendes önskemål. Högtider och helgdagar uppmärksammar vi lite extra.

Till de vardagliga aktiviteterna hör matlagning, inköp, städning, tvätt, personlig hygien och ekonomi. Ofta kan fritiden vara svår att hantera. Vi hjälper dig att ha en aktiv fritid genom att planera och genomföra aktiviteter som du antingen känner till eller så föreslår vi att du provar något nytt.

Måltider

Varje kväll erbjuder vi dig gemensam kvällsfika och möjlighet till umgänge och aktiviteter i kontaktlägenheten som ligger i anslutning till övriga lägenheter.

Fysisk miljö

Alla lägenheter ligger samlade i markplan. Du bor i en enrumslägenhet på 25-35 kvadratmeter med egen toalett och dusch. Lägenheten har fullt utrustat kök men inte porslin och köksverktyg. Vi har även en kontaktlägenhet där vi ses för gemensamma måltider och samvaro. Den ligger i bekväm anslutning till din och de övriga boendes lägenheter. Boendet är bemannat dygnet runt och vi tillämpar sovande jour.

Maltesholmvägens gruppboende ligger i närheten av kommunikationer som tunnelbana och buss, vilket ökar dina möjligheter att vara självständig och ta del av samhällsutbudet.

Om medarbetarna

På Maltesholmsvägen finns cirka åtta medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen