I dag är det den internationella Mental Health Day, som uppmärksammar psykisk ohälsa. En grupp som riskerar att särskilt drabbas av psykisk ohälsa är personer med autismspektrumstörning. Aktuell forskning visar till exempel att risken att begå självmord bland dem som har autismspektrumstörning utan intellektuell funktionsnedsättning är mångdubbelt större än i samhället i övrigt. En som brinner för att skapa en bättre psykisk hälsa är Sara Sondell.

Sara Sondell är verksamhetschef på Resursteamet som är en del av Nytida. Hon har också gått en utbildning till instruktör och coach i första hjälpen till psykisk hälsa vid Karolinska Institutet. I dag utbildar hon sina kollegor. Sara ser många skäl till att personer med autism kan må särskilt dålig.

– Många gånger kan de här personerna ha varit mobbade och utsatta redan från barnsben. Skolan har inte kunnat ge dem rätt stöd. Därför kanske de inte har klarat gymnasiet och istället stannat hemma. Tills slut kan bli svårt att vända situationen. Man vet inte heller vart man ska gå för att få hjälp.

Framgångsrikt arbete

Resursteamet har tre dagliga verksamheter i Stockholm som arbetar särskilt med personer som mår psykiskt dåligt. Men kunskapen har även spridits till de övriga verksamheterna. Sara är noga med att påtala att deras uppgift inte är att behandla utan snarare att upptäcka och se till att personen får rätt hjälp inom hälso- och sjukvården. Samarbetet med psykiatrimottagningen i Stockholms län har utvecklats och fungerar bra.

Arbetet är framgångsrikt. Resultaten i både deras egna intervjuer med arbetstagarna och i kommunernas brukarundersökningar har ökat. Nöjdheten har mer än fördubblats och nästan 100 % är nöjda.

– Våra arbetstagare är mer trygga att vara i våra verksamheter när de märker att vi har lättare att fånga upp den som inte mår bra. De får också större möjlighet att sätta egna ord på hur de mår, säger Sara.

Medarbetarna har fått verktyg att snabbare reagera och känna igen om någon mår dåligt. Signalerna kan vara flera.

– Vanligast är att personen inte kommer till den dagliga verksamheten. Det kan också visa sig i ökade självskadebeteenden och tvång eller att personen är mer ledsen, drar sig undan och kanske uttrycker självmordstankar, berättar Sara.

Så möter du en person som lider av psykisk ohälsa

Sara vill med sitt arbete öka kunskapen och minska fördomarna om psykiskt ohälsa. En sådan fördom är att personer som mår psykiskt dåligt är farliga och konstiga. Som regel är de dock bara farliga för sig själva, inte för andra. Hon understryker också att det alltid är bättre att våga fråga om man fruktar att en människa funderar på att begå självmord. Det kan rädda liv. Sara har följande råd till den som möter någon som lider av psykisk ohälsa:

– Ta det på allvar när du ser en person som verkar må dåligt. Fråga hur hen mår och berätta att du är orolig.

– Våga stå kvar när personen ger ett gensvar och verkligen berättar om till exempel självmordstankar.

– Stanna kvar hela vägen. Var ett stöd och följ med personen till en psykiatrisk mottagning eller annat ställe där hjälp kan fås.

– Bli inte känslomässig gisslan, dvs bär inte ensam ansvaret. Var noga med att berätta att du kommer ta informationen vidare till andra.

– Ingjut hopp. Berätta att du ser att personen mår dåligt, men säg också att det finns hjälp att få att det finns ett ljus längre fram.