Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar drabbas oftare av psykisk ohälsa

Tatja Hirvikoski, docent, leg psykolog, specialist i neuropsykologi vid KIND uppmanar den som drabbas av psykisk ohälsa att inte ge upp, utan att söka hjälp och om det inte fungerar första gången sök igen. En längre intervju med Tatja Hirvikoski kan du läsa här.

Tyvärr drabbas personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar oftare av psykisk ohälsa jämfört med neurotypiska personer, det vill säga personer som inte har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Samhället är dåligt anpassat för personer med NPF. Ett exempel på det är sjukvården, som inte alltid är så tillgänglig för personer med NPF så att de lätt hittar och kan söka hjälp när de behöver det.

Går man under en längre tid med obehandlad psykisk ohälsa riskerar man att hamna i ett läge där man inte förmår att se någon utväg och då skadar sig själv, gör självmordsförsök eller suiciderar.

När man forskar kring kombinationen av NPF och psykisk ohälsa då forskar man på liv och död. Att leva med psykisk ohälsa, är potentiellt livsfarligt. Det är väldigt viktigt att vi ökar kunskapen om psykisk ohälsa;

  • hur det yttrar sig,
  • vad det finns för riskfaktorer,
  • vad det finns för skyddsfaktorer
  • samt hur kan vi börja jobba med dessa frågor för att minska psykisk ohälsa hos personer med NPF.

Vi behöver instrument, verktyg, och kunna fråga på rätt sätt så att vi känner igen psykisk ohälsa när vi pratar med en person med autism eller en person med intellektuell funktionsnedsättning. Vi behöver anpassa våra frågor så att den personen uppfattar våra frågor och kan svara.

Jag skulle vilja säga till en person med NPF och psykisk ohälsa: Sök hjälp om du tror att det kan vara så att du behöver hjälp.

Ge inte upp! Det är inte alltid så att det fungerar direkt, att till exempel den första behandlingen fungerar direkt och man får lindring. Men då ska man inte dra slutsatsen att det aldrig kommer att fungera, för det är absolut möjligt att leva med NPF och må bra och ha god livskvalitet. Jag hoppas att ingen ska tappa hoppet om att det är möjligt. Det är alltid möjligt att komma till ett bättre läge än var man är idag.

Det finns hjälp och får man inte hjälp direkt, då söker man igen, och igen.

KIND

KIND  är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, utbildning och tillämpad kliniskt arbete kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. I år fyller KIND tio år och Nytida är en samarbetspartner.

Här hittar du Nytidas dagliga verksamheter som jobbar särskilt med psykisk ohälsa

Lyssna