På Nytidas LSS-boende Kanalgatan erbjuds en samverkan där öppenvården utifrån biståndsbeslut bistår med extra stöd enligt Socialtjänstlagen......