Nyheter

Öppenvården och LSS-boendet skapar tillsammans förbättrad livskvalitet

Calle

På Nytidas LSS-boende Kanalgatan erbjuds en samverkan där öppenvården utifrån biståndsbeslut bistår med extra stöd enligt Socialtjänstlagen när behov finns. Denna samverkan kan erbjudas på flera av Nytidas LSS-verksamheter.

På Nytida LSS-boende Kanalgatan kommer Desiré Hansson från Nytidas öppenvård i Karlstad, att ge extra stöd åt en person med tilläggsproblematik såsom till exempel psykisk ohälsa.

– Mitt fokus inledningsvis blir att lära känna personen bättre för att hitta intressen som vi kan bygga vidare på, så att vi senare kan komma ut från boendet och göra aktiviteter tillsammans, säger Desiré.

På så sätt bygger Desiré en egen relation med omsorgstagaren där hon kan ge nya perspektiv för att personen ska må bättre. Medarbetarna på LSS-boendet fortsätter att ansvara för att få vardagen att fungera, berättar Calle Egeman, regionchef med ansvar för LSS-boendet. Han tror att detta är en tjänst som fler kan ha nytta av.

Regionchef Calle Egeman är glad över att kunna samverka med Nytidas öppenvård i Karlstad

Större stödbehov

– Vi ser att det finns personer som har ett större stödbehov än det som normalt erbjuds utifrån LSS och många faller därför mellan stolarna när det gäller LSS och socialtjänstlagen. Genom att vi kan erbjuda samverkan utifrån biståndsbeslut där vi kan koppla på öppenvården till LSS-boendet kan boendesituationen på sikt fungera bättre, säger Calle.

– Vi får allt fler förfrågningar där det finns stora stödbehov och en tilläggsproblematik med droger, psykiatri eller dubbeldiagnoser. För brukaren är det tryggare om vi kan samverka med öppenvården, fortsätter han.

Calle och Desiré tror att det är positivt för de boende att kunna få stöd av öppenvården, men hoppas också att det ska underlätta för den handläggare som ska placera. I dagsläget kan det vara ganska problematiskt att hitta ett LSS-boende för personer som till exempel har ett pågående missbruk.

– Vi hoppas att det ska vara lättare för handläggaren att ha en part att samtala med och där vi tydligt kan specificera vad som ingår i öppenvården med en individuellt utformad lösning, säger Desiré.

– Den kompetens som finns på Kanalgatan är stor och med hjälp av öppenvården kan vi ge stöd till fler personer att på sikt komma ur missbruk eller annan problematik och på så sätt öka sin självständighet, säger Calle.

Inom öppenvården finns kompetensen att hantera drogtester och att vid behov också samarbeta med alkohol- och drogterapeuter. Man jobbar utifrån olika vedertagna och evidensbaserade metoder som till exempel motiverande samtal. Desiré återkommer dock till det viktiga i att bygga relationer och skapa förtroende.  

– Det finns alltid ett syfte med de aktiviteter vi gör. En promenad i skogen är inte bara en promenad, utan miljöombytet öppnar upp för ett samtal. Åker jag på en bilutflykt med de ungdomar jag jobbar med blir det ett avspänt sammanhang där vi kan prata om saker vi inte annars pratar om och där ungdomarna ofta själva tar upp de svåra frågorna, säger hon.

På samma sätt tänker Desiré att hon också ska bygga en fin och framåtsyftande relation på Nytidas LSS-boende Kanalgatan.

Här hittar du våra LSS-boenden som samverkar med öppenvården

Lyssna