Läs mer

Behandlingshem

Behandlingar för att skapa ett fungerande och självständigt liv.

Vi erbjuder omsorg och behandling i sammanhang som kräver stora resurser, erfarenhet och djup kunskap. Det kan handla om missbruk, ångest, självskadebeteenden, ibland i kombination med till exempel en psykisk funktionsnedsättning.

Syftet med behandlingarna är att den som är under behandling ska upphöra med det som han eller hon behandlas för, lära sig fungera i vardagen och kunna skapa ett fungerande och självständigt liv.

Den enskilde personens behov är alltid i centrum. Vi har rutiner för att bedöma vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi tar också hänsyn till skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas samt om det finns behov av att dela upp de placerade efter kön.

Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder som t ex MI (motiverande samtal).

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Vi har medarbetare på plats dygnet runt.

Frågor om placeringar


Så här går det till att söka en plats

Våra verksamheter
Totalt 5
Hittade inget