Läs mer

Stödboende och träningslägenhet

På vägen mot självständighet.

Vi på Nytida vill erbjuda rätt insats till rätt person vid rätt tid. Därför har vi byggt en vårdkedja som kan skräddarsys efter varje persons behov och snabbt anpassas till förändrade behov. Vi erbjuder olika boendealternativ som kan kombineras med olika stödinsatser.

Stödboende

På stödboendet får ungdomen hjälp att utveckla sina färdigheter i en egen lägenhet med självhushåll. Här finns möjlighet till dagligt stöd i boendet och i samma trapphus finns en personallägenhet där våra medarbetare är tillgängliga dygnet runt med sovande jour. Denna insats är ofta bra att initialt kombinera med våra öppenvårdsinsatser Startskottet eller kontaktmannaskaps-timmar för att skapa bästa möjliga struktur och tydlighet för den unge även utanför boendet. Målet med insatsen är att så snart som möjligt ge ungdomen de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av ett eget boende eller en träningslägenhet.

Träningslägenhet

Våra träningslägenheter är nästa steg efter bemannat stödboende och ett alternativ för de ungdomar där ett boende helt på egen hand ännu ej är aktuellt. I träningslägenheten ges ungdomen kvalificerad hjälp av ungdomsbehandlare på veckobasis för att få de kunskaper som krävs för att klara ett eget boende. Ungdomarna kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med en ungdomsbehandlare. Lägenheterna ligger i allmänna bostadshus, fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet. Insatsen är ofta bra att initialt kombinera med Startskottet eller kontaktmannaskaps-timmar för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Stödboende och träningslägenheter inom Nytida arbetar med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller föreståndarens utbildning, utbildningsnivå för övrig personal, krav på registerutdrag från polisen och dokumentation.

Vi har också regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

Våra verksamheter
Totalt 9
Hittade inget
+ Visa fler