Öppenvård

Stöd till ungdomar och unga vuxna. Rätt insats till rätt person vid rätt tidpunkt. Öppenvård är en insats inom ramen för socialtjänstlagen som ges till barn och unga i behov av stöd.

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid skräddarsydd och anpassad efter den unges individuella behov.

Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.

Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar. Men våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem eller stöd- eller träningsboende. På ett flexibelt sätt kan vi erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kompletterar kommunens egna insatser.

Vi har flera typer av öppenvårdsinsatser:

Startskottet

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.  Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk, detta för att skapa delaktighet som vi menar genererar till att delmål och mål uppnås. Daglig sysselsättning är central och det kan vara i form av praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån var enskild ungdoms förutsättningar. Inom Startskottet arbetar vi aktivt med den unges nätverk vilket sker genom stöd i kontakter med exempelvis vårdnadshavare/föräldrar, skola, beroendemottagning och psykiatrin. I insatsen ingår även fritidsaktiviteter, busskort, träningskort – allt som bedöms gynnar ungdomens utveckling. I Startskottet kan även ekonomisk ersättning enligt norm ingå. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerat kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.­ I insatsen riktas stödet ofta mot att hjälpa till med skolgång, social träning och att stärka positiva beteenden. Ofta kan vi arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpin­satser från beroendemottagning, barn och ungdomspsykiatrin eller liknande. Tjänsten erbjuds i fem alternativt tio timmar per vecka, eller enligt överenskommelse.

 

Ring Placeringsförfrågan på: 020-66 20 20
eller mejla oss på: placeringsforfragan@nytida.se

Ladda ner vår folder

Här finns vår Öppenvårdsfolder

 

Våra verksamheter
Totalt 23
Öppenvård
Barnvärket familjebehandling
Nytida Barnvärket familjebehandling hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Borås
Nytida Målet Borås arbetar med personer från 16 år och uppåt med olika former av psykosocial ...
Borås, Västra Götaland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Göteborg
Nytida Målet Göteborg har i 20 år stöttat ungdomar och unga vuxna med olika former av ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Kristianstad
Nytida Målets öppenvård i Kristianstad/Kronoberg arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Malmö
Nytida Målets öppenvård i Malmö/Skåne arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på ...
Lund, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Salabacke
Nytida Målets boende vänder sig i första hand till unga i åldern 16-20 år. Vi arbetar med ...
Uppsala
Detaljer
Öppenvård
Målet Småland öst
Nytida Målet Småland öst bedriver öppenvård för vuxna personer som har hamnat i svårigheter ...
Vimmerby, Kronoberg
Detaljer
Öppenvård
Målet Stockholm Norra
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Norra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Målet Stockholm Södra
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Södra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Skarpnäck, Stockholm
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Tallkrogen
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Södra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Enskede, Stockholm
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Umeå
Målet i Umeå har funnits sedan 2001. Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna med olika former av ...
Umeå, Västerbotten
Detaljer
Öppenvård
Målet Uppsala
Målets öppenvårdsverksamhet i Uppsala bedrivs i huvudsak i den unges närmiljö. Vi arbetar med ...
Uppsala
Detaljer
Öppnar 2021
Stödboende, Öppenvård
Ny öppenvårdsenhet i Göteborg
Mer information om verksamheten kommer inom kort.
Göteborg, Västra Götaland
Detaljer
Öppenvård
Provita Kärleksgatan
Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Råsunda stödboende
Råsunda stödboende riktar sig till ungdomar mellan 16-20 år med stöd av SoL. Vi vänder oss ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Sysselsättning, Öppenvård
Tasava Yrkesträning
Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd ...
Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Eskilstuna
Ungstöd öppenvård Eskilstuna vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Eskilstuna, Södermanland
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Stockholm
Ungstöd öppenvård i Stockholm vänder sig till ungdomar och unga vuxna med följande ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Örebro
Ungstöd öppenvård Örebro/Värmland vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Örebro
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Östersund
Ungstöd öppenvård Östersund vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Östersund, Jämtland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Öppenvård & Stödboende Östergötland
Våra träningslägenheter är ett alternativ för personer där ett boende helt på egen hand ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler

Vad har personalen för kompetens?

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

För frågor om placeringar och mer information

Vi tar emot ungdomar och unga vuxna från hela landet och finns på följande orter:
Stockholm: 08-411 11 28, 070-781 43 06
Eskilstuna/Mälardalen: 073-595 08 80
Örebro/Karlstad: 070-859 12 15
Östergötland: 070-527 25 90
Östersund: 073-644 78 48

 

Nytidas vårdkedjea för ungdomar och una vuxna, schematisk bild