Läs mer

Öppenvård

Stöd till ungdomar och unga vuxna.

Nytida arbetar med stöd till ungdomar och unga vuxna. Vi kan erbjuda rätt insats till rätt person vid rätt tidpunkt. Öppenvård är en insats inom ramen för socialtjänstlagen som ges till barn och unga i behov av stöd.

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid skräddarsydd och anpassad efter den unges individuella behov. Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.

Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar.

Men våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem eller stöd- eller träningsboende. Det är vår styrka att vi på ett flexibelt sätt kan erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kompletterar kommunens egna insatser.

Vårt arbete med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Vi definierar konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen och dennes nätverk som kan bidra till att delmål och mål uppnås.

Öppenvårdens målgrupp är ungdomar och unga vuxna med följande problematik: psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och hemmasittare.

Nedan beskrivs kort två av våra öppenvårdsinsatser.

Startskottet

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.  Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk. Daglig sysselsättning är central och vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån varje enskild ungdoms förutsättningar. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerat kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

För frågor om placeringar


Våra verksamheter
Totalt 9
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Öppenvård
Familjebehandling Stockholm
Ungstöd öppenvård Stockholm erbjuder Familjebehandling/familjepedagogiska insatser som riktar ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Provita Kärleksgatan
Kärleksgatan är rätt plats för dig mellan 18 och 29 år, som behöver behandling för ditt ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm, Stockholm
Detaljer
Sysselsättning, Öppenvård
Tasava Yrkesträning
Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd ...
Stockholm, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Eskilstuna/Linköping
Ungstöd öppenvård Eskilstuna vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Eskilstuna, Södermanland
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Stockholm
Ungstöd öppenvård i Stockholm vänder sig till ungdomar och unga vuxna med följande ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Örebro
Ungstöd öppenvård Örebro/Värmland vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Örebro, Örebro
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Östersund
Ungstöd öppenvård Östersund vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Östersund, Jämtland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler