Öppenvård

Stöd till ungdomar och unga vuxna. Rätt insats till rätt person vid rätt tidpunkt. Öppenvård är en insats inom ramen för socialtjänstlagen som ges till barn och unga i behov av stöd.

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid skräddarsydd och anpassad efter den unges individuella behov.

Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.

Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar. Men våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem eller stöd- eller träningsboende. På ett flexibelt sätt kan vi erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kompletterar kommunens egna insatser.

Vi har flera typer av öppenvårdsinsatser:

Strukturerade öppenvårdsinsats

Strukturerade öppenvårdsinsats (tidigare Startskottet och Målet-paketet) är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.

Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk, detta för att skapa delaktighet som vi menar genererar till att delmål och mål uppnås. Daglig sysselsättning är central och det kan vara i form av praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån var enskild ungdoms förutsättningar. Vi arbetar också aktivt med den unges nätverk vilket sker genom stöd i kontakter med exempelvis vårdnadshavare/föräldrar, skola, beroendemottagning och psykiatrin. I insatsen ingår även sådant som gynnar ungdomens utveckling, det kan till exempel vara olika typer av fritidsaktiviteter eller träning. Här  kan även ingå ekonomisk ersättning enligt norm. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerad kontaktperson

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.­ I insatsen riktas stödet ofta mot att hjälpa till med skolgång, social träning och att stärka positiva beteenden. Ofta kan vi arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagning, barn och ungdomspsykiatrin eller liknande. Tjänsten erbjuds i fem alternativt tio timmar per vecka, eller enligt överenskommelse.

Familjebehandling/Familjepedagogiska insatser

Vi arbetar med insatser såsom familje-/sampelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC, Signs of Saftey anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt umgängesstöd.

I behandlings- och utredningsarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi.

Ring Placeringsförfrågan på: 020-66 20 20
eller mejla oss på: placeringsforfragan@nytida.se

 

Våra verksamheter
Totalt 17
Öppenvård
Barnvärket familjebehandling
Nytida Barnvärket vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar med utökat ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Behandlingshem, Öppenvård
Provita
Vår filosofi är att ett beroende aldrig mäts i centiliter eller gram. Det definieras i stället ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Öppenvård
Provita Kärleksgatan
Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Sysselsättning, Öppenvård
Tasava Yrkesträning
Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd ...
Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Borås
Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida ...
Borås, Västra Götaland
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Eskilstuna
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Eskilstuna, Södermanland
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Göteborg
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Sävedalen, Västra Götaland
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Kristianstad
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Malmö
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Lund, Skåne
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Stockholm
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet eller Ungstöd men sedan mars 2020 ...
Skarpnäck, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Umeå
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet i Umeå men sedan mars 2020 har vi ...
Umeå, Västerbotten
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Uppsala
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Uppsala
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Örebro
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Örebro
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Östergötland
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet eller Ungstöd men sedan mars 2020 ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Östersund
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Östersund, Jämtland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler

Vad har personalen för kompetens?

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

 

Nytidas vårdkedjea för ungdomar och una vuxna, schematisk bild