Läs mer

Öppenvård

Stöd till ungdomar och unga vuxna.

Nytida arbetar med stöd till ungdomar och unga vuxna. Vi kan erbjuda rätt insats till rätt person vid rätt tidpunkt. Öppenvård är en insats inom ramen för socialtjänstlagen som ges till barn och unga i behov av stöd.

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid skräddarsydd och anpassad efter den unges individuella behov. Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.

Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar.

Men våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem eller stöd- eller träningsboende. Det är vår styrka att vi på ett flexibelt sätt kan erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kompletterar kommunens egna insatser.

Vårt arbete med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Vi definierar konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen och dennes nätverk som kan bidra till att delmål och mål uppnås.

Öppenvårdens målgrupp är ungdomar och unga vuxna med följande problematik: psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och hemmasittare.

Nedan beskrivs kort två av våra öppenvårdsinsatser.

Startskottet

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.  Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk. Daglig sysselsättning är central och vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån varje enskild ungdoms förutsättningar. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerat kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

För frågor om placeringar och mer information

Vi tar emot ungdomar och unga vuxna från hela landet och finns på följande orter:
Stockholm: 08-411 11 28, 070-781 43 06
Eskilstuna/Linköping: 016-12 11 28, 070-787 79 79
Örebro/Karlstad: 073-595 71 63
Östersund: 073-644 78 48

Eller kontakta våra placeringsrådgivare på Platsakuten 020-66 20 20 eller placeringsforfragan@nytida.se

Ladda ner vår folder

Här finns vår Öppenvårdsfolder

 

Nytidas vårdkedjea för ungdomar och una vuxna, schematisk bild

Våra verksamheter
Totalt 9
Hittade inget
+ Visa fler
Läs mer om öppenvården
Hittade inget