Läs mer

Öppenvård

Stöd till ungdomar och unga vuxna.

Nytida arbetar med stöd till ungdomar och unga vuxna. Vi kan erbjuda rätt insats till rätt person vid rätt tidpunkt. Öppenvård är en insats inom ramen för socialtjänstlagen som ges till barn och unga i behov av stöd.

En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid skräddarsydd och anpassad efter den unges individuella behov. Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller är hemmasittare.

Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar.

Men våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem eller stöd- eller träningsboende. Det är vår styrka att vi på ett flexibelt sätt kan erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt kompletterar kommunens egna insatser.

Vårt arbete med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Vi definierar konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen och dennes nätverk som kan bidra till att delmål och mål uppnås.

Öppenvårdens målgrupp är ungdomar och unga vuxna med följande problematik: psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och hemmasittare.

Nedan beskrivs kort två av våra öppenvårdsinsatser.

Startskottet

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.  Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk. Daglig sysselsättning är central och vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån varje enskild ungdoms förutsättningar. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerat kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

För frågor om placeringar och mer information

Vi tar emot ungdomar och unga vuxna från hela landet och finns på följande orter:
Stockholm: 08-411 11 28, 070-781 43 06
Eskilstuna/Linköping: 016-12 11 28, 070-787 79 79
Örebro/Karlstad: 073-595 71 63
Östersund: 073-644 78 48

Eller kontakta våra placeringsrådgivare på 020-66 20 20 eller placeringsforfragan@nytida.se

Ladda ner vår folder

Här finns vår Öppenvårdsfolder

 

Nytidas vårdkedjea för ungdomar och una vuxna, schematisk bild

Våra verksamheter
Totalt 23
Öppenvård
Barnvärket familjebehandling
Nytida Barnvärket familjebehandling hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Borås
Nytida Målet Borås arbetar med personer från 16 år och uppåt med olika former av psykosocial ...
Borås, Västra Götaland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Göteborg
Nytida Målet Göteborg har i 20 år stöttat ungdomar och unga vuxna med olika former av ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Kristianstad
Nytida Målets öppenvård i Kristianstad/Kronoberg arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Malmö
Nytida Målets öppenvård i Malmö/Skåne arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Norrköping
Nytida Målet Norrköpings stödboende i träningslägenhet är ett alternativ för unga från 16 ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Salabacke
Nytida Målets boende vänder sig i första hand till unga i åldern 16-20 år. Vi arbetar med ...
Uppsala
Detaljer
Öppenvård
Målet Småland öst
Nytida Målet Småland öst bedriver öppenvård för vuxna personer som har hamnat i svårigheter ...
Vimmerby, Kronoberg
Detaljer
Öppenvård
Målet Stockholm Norra
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Norra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Målet Stockholm Södra
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Södra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Skarpnäck, Stockholm
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Tallkrogen
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Södra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Enskede, Stockholm
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Umeå
Målet i Umeå har funnits sedan 2001. Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna med olika former av ...
Umeå, Västerbotten
Detaljer
Öppenvård
Målet Uppsala
Målets öppenvårdsverksamhet i Uppsala bedrivs i huvudsak i den unges närmiljö. Vi arbetar med ...
Uppsala
Detaljer
Öppnar 2021
Stödboende, Öppenvård
Ny öppenvårdsenhet i Göteborg
Mer information om verksamheten kommer inom kort.
Göteborg, Västra Götaland
Detaljer
Öppenvård
Provita Kärleksgatan
Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Råsunda stödboende
Råsunda stödboende riktar sig till ungdomar mellan 16-20 år med stöd av SoL. Vi vänder oss ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Sysselsättning, Öppenvård
Tasava Yrkesträning
Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd ...
Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Eskilstuna
Ungstöd öppenvård Eskilstuna vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Eskilstuna, Södermanland
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Stockholm
Ungstöd öppenvård i Stockholm vänder sig till ungdomar och unga vuxna med följande ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Örebro
Ungstöd öppenvård Örebro/Värmland vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Örebro
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Östersund
Ungstöd öppenvård Östersund vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Östersund, Jämtland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler
Läs mer om öppenvården
Hittade inget