Nyheter

Coronapandemin ökar risken att dricka på jobbet

Under coronapandemin arbetar var tredje person hemifrån. De negativa effekterna av isolering i hemmet och distansarbete under lång kan föra med sig psykisk ohälsa eller depression. För vissa innebär det också en ökad risk att dricka mer alkohol.
Hur märker jag som chef om någon medarbetare dricker för mycket och vad gör jag då?

Anneli Lönnebacke har jobbat som HR-specialist på Trafikverket fem år. Hon har 20 års erfarenhet av att hantera rehabfrågor kring medarbetare med alkoholproblem. Hon har konsulterat flera olika behandlingsteam genom åren, bland annat Provita Rehab. Anneli har planerat mer än 50 rehabärenden med beroendeproblematik… och nästan alla har lyckats. Här delar hon med sig av erfarenheter och tips för att hjälpa chefer och HR-ansvariga hantera det känsliga ämnet; ”medarbetare som dricker eller drogar”

Bag in box – drickandet ökar

Under coronapandemin har det blivit ännu viktigare för chefer och personalansvariga att ta hand om den mänskliga resursen i företaget – medarbetaren. Tidigare daglig kontakt på arbetsplatsen har ersatts av webkameror, onlinemöten, mail och mobil.

Systembolaget försäljning har gått upp i cirka 10 procent sedan coronapandemin och vin från bag-in-box ökar mest. De som redan har en hög konsumtion löper större risk att utveckla ett beroende. Och det är här arbetsgivare och chefer behöver vara alerta på varningssignalerna.

Så märker du om någon dricker för mycket

Vanliga varningstecken är ofta korttidsfrånvaro, sjuk på måndagar, olika ursäkter, att inte vilja fika med kollegor eller ser sliten ut på jobbet. Dessa varningssignaler är inte lika relevanta under coronatider när medarbetarna jobbar hemifrån. Då kan det vara andra tecken.

– Chefer kan bli osäkra över vad som händer och vad det beror på. Det börjar ofta med en känsla av att det är något som inte står rätt till eller att ett mönster bryts. Medarbetaren kanske inte är lika punktlig längre eller börjar få olika problem med datorn och att koppla upp sig. Ibland är det uppenbart, till exempel att medarbetaren är berusad på ett APT online, har svårt att hålla tråden i diskussionen, blir lite mer förtrolig eller inte kan eller vill koppla upp sig med bild, säger Anneli Lönnebacke.

När du som chef börjar undra…

Använd din magkänsla! Misstänker du att medarbetaren inte verkar må bra eller uppför sig underligt behöver du ta signalerna på allvar. Vifta inte bort det med tankar som; ”Det var nog bara idag” eller ”Jag kan ju ha fel”.

Det första man som chef behöver göra är att reda ut; ”dricker hen för mycket?” Det kan finnas många olika orsaker. Det måste inte vara alkohol, men det är viktigt att ta reda på vad det är så att rehabinsatsen inte blir felaktig.

Våga ta samtalet

– De flesta chefer tycker det är svårt att ta samtalet med medarbetaren och fråga om de dricker för mycket. Men egentligen, säger Anneli, som suttit i många sådana samtal, vad är det värsta som kan hända? Många chefer är oroliga över att anklaga någon eller att ha fel och låter incidenter passera. Gör inte det. Boka ett möte direkt, menar Anneli.

En person som har problem med alkohol vet ofta om det men vill inte riktigt erkänna det, varken för sig själv eller andra, särskilt inte sin chef. Därför är det vanligt att den som får frågan ”naturligtvis inte har några problem” med alkohol och sedan börjar beskriva andra problem och omständigheter.

– Jag förstår att chefer känner sig obekväma och kan tveka. Det är inget lätt samtal. Dessutom behövs det expertis för att veta vad man ska göra, vilka skyldigheter man har och vad man kan förvänta sig av medarbetaren.

Råd till dig som är chef eller HR

–  Boka en tid för ett möte med medarbetaren. Detta är inget förslag utan kalla personen till ett möte. Jag brukar vara med och förklarar hur utredningen går till och vilka förväntningar som finns på medarbetare och arbetsgivare. När mötet är klart, hjälper jag chefen ta fram överenskommelse, beställa utredning och behandling.

Ring gärna Provita Rehab. Rehabteamet kan hjälpa till med ”Det svåra samtalet”. Chefen ska inte ställa diagnos eller värdera problemet. För hög alkoholkonsumtion går under beteckningen ”Substansbrukssyndrom” – måttligt eller svårt. Det behövs en utredning, provtagning och läkarbedömning för att bedöma vilken typ av insats som behövs.

Arbetsgivaren har rehabansvar

– Arbetsgivaren har rehabskyldighet. Medarbetaren har en skyldighet att medverka aktivt i sin egen rehabilitering. Naturligtvis är det bäst om insatsen sker i samförstånd, säger Anneli.

Jag har följt mer än 50 medarbetare under årens lopp som gått igenom behandling i någon form. Insikten om att ett nyktert liv är roligare och bättre är också en avgörande faktor och att man själv är ansvarig för sin nykterhet. Arbetsgivare och behandlare kan bara tillhandahålla behandling och verktyg men det är medarbetaren som gör jobbet och ansvarar för sin nykterhet, menar Anneli.

Beroendesjukdomen är en krävande sjukdom som den drabbade behöver lära sig leva med för att inte återfalla i missbruk.

– Det gäller att vara uthållig som chef och HR och vaksam på att stötta upp när det behövs. Men det är ett enormt tillfredsställande arbete när man ser en medarbetare tillfriskna och få tillbaka glädje, arbetslust och kraft igen, säger Anneli.

Checklista alkoholproblem

 • Vad som helst som avviker från det vanliga mönstret.
 • Strular med tekniken, kan inte koppla upp sig, syns inte i bild.
 • Håller inte tider.
 • Inte loggar in i tid.
 • Har olika ursäkter.
 • Oklar och svävar på ämnet.
 • Inte svarar adekvat.
 • Inte kan följa ”tråden” i samtalen.
 • Skjuter på deadlines.
 • Är ”lite väl förtrogen” i samtal.

Rehabilitering utifrån behov

Det kan svårt att avgöra hur allvarligt en medarbetares alkoholproblem egentligen är. Det behövs en utredning av en alkohol- och drogterapeut, en läkare och provtagning för att ställa rätt diagnos. Detta tar ca en timme. Utifrån detta underlag föreslås en rehabiliteringsinsats.

Olika typer av rehabinsatser

 • Kontinuerlig provtagning.
 • Alko-blås via mobilen.
 • En timmes individuellt samtal i veckan.
 • Onlineterapi några timmar i veckan.
 • Deltid tre förmiddagar i veckan – terapi.
 • Kvällsbehandling deltid.
 • Dagbehandling varje dag, fem veckor.
 • Internatbehandling varje dag fem veckor.

”Det svåra samtalet”

När du som chef börjar förstå att ”Något är fel” eller att ”Något inte står rätt till” eller att medarbetaren till kanske har upprepad korttidsfrånvaro – Ta signalerna på allvar!

Kontakta Provita Rehab och boka ett möte så hjälper vi dig hur du behöver gå tillväga.

Alkohol- och drogproblem är en sjukdom

För hög alkoholkonsumtion, tablettberoende eller droganvändande är sjukdomsklassat. Det kallas substansbrukssyndrom. Det finns olika grader av riskbruk och detta bedöms av läkare och behandlingsteam. Liksom andra sjukdomar har arbetsgivaren ansvar för en rehabiliteringsplan för den anställda. Under rehabiliteringstiden kan den anställde vara sjukskriven hel- eller deltid för att få hjälp och behandling.

Läs mer om Provita rehab

Provita rehab
Provita rehab är en del av Nytida Provita, ett välrenommerat behandlingshem i Sverige som har ...
Hittade inget