Provita rehab

hÖppenvård
Malmö, Skåne
1 av 4 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Provita rehab är en del av Nytida Provita, ett välrenommerat behandlingshem i Sverige som har tillhandahållit kvalitativ behandling under 30 år. Provita rehab erbjuder stöd och behandling för alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen. Med över 30 års erfarenhet av att behandla alkohol-, drog- och spelproblematik väjer vi inte för det svåra. Vi lägger stor vikt vid det personliga och mellanmänskliga mötet. Vi finns tillgängliga dygnet runt för både arbetsledning, HR och för den enskilde. Vår öppenvård finns nära till hands.

Vi arbetar utifrån flexibla och individuella insatser i syfte att underlätta för dig som arbetsgivare och möjliggöra behandling för dig som är arbetstagare.  Provita rehab finns där för dig som arbetsgivare vid alkohol-, drog- och spelproblematik på arbetsplatsen. Vi ringar in problemet om det är diffust, ger råd och föreslår en adekvat rehabinsats.

Vi erbjuder

 • Konsulterande samtal för arbetsgivaren.
 • Tillgänglighet – en personlig kontakt även utanför kontorstid.
 • Stöd och rådgivning till HR/personalansvarig/chef.
 • Krishantering på arbetsplatsen.
 • Utredning och bedömning.
 • Förslag till rehabinsats – en individanpassad behandlingsform.
 • Individuella samtal med alkohol och drogterapeut.
 • Motiverande samtal.
 • Flexibel och individanpassad behandling dag eller kvällstid, längre eller kortare tid. Enskilda samtal med terapeut eller samtalsterapi online.
 • Lång uppföljning och efterbehandling efter insatsen.
 • Stöd och kunskap till medarbetare och kollegor på arbetsplatsen.
 • Anhörigbehandling.

Vi hjälper också till som rådgivare till HR och företagsledning vid misstanke om missbruk på arbetsplatsen. Vi ringar in problemet om det är diffust, ger råd och föreslår en adekvat rehabinsats.

Film om Provita

Behandlingsmetoder

Provita rehab bygger på Minnesotamodellen, även kallad 12-stegsmodellen. Dessutom arbetar vi  med motiverande samtal (MI)och KBT, vetenskapligt dokumenterade terapiformer med mål och syfte att förändra beteenden. Vi arbetar även utifrån behandlingsmetoderna ACT, Acceptance Comitment Therapy. Dessutom har vi stresshantering, yoga, akupunktur och mindfulness i behandlingsinnehållet samt tillgång till psykiatriker och sjuksköterska.

Behandling

Efter en utredning och i samråd med arbetsgivaren, den enskilde och Provita rehab beslutar vi om hur behandlingen ska läggas upp. Vi är också arbetsgivarens partner i rehabfrågor kring beroendeproblem och stöttar företagsledning, chefer, medarbetare och personalansvariga hur de ska hantera den aktuella situationen.

Så här går en behandling till

Den enskilde kommer till våra lokaler i centrala Malmö och deltar i gruppbehandling tillsammans med andra i mindre grupper, får föreläsningar och enskilda samtal med terapeut. I behandlingen arbetar hen specifikt med just sin livssituation och får hjälp att hitta strategier för att bryta sitt beroende. Utifrån den enskildes behov kan det också planeras för enskilda samtalssessioner i motiverande och/eller behandlande syfte.

När behandlingstiden är klar följer en ett år lång efterbehandling veckovis då vi har fortsatt kontakt för att följa upp att allt fungerar. Här kan vi också erbjuda olika typer av stöd och nykterhetskontroller.

Provita Rehab har kontinuerlig uppföljning och veckovis information till arbetsgivaren under hela rehabinsatsen. All eventuell frånvaro eller avvikelse från behandlingen kommuniceras omgående. Målsättningen är att medarbetaren ska vara nykter och drogfri hela behandlingen och därefter. Detta kontrolleras under hela insatsen kontinuerligt med utandningsprov, urin och salivprov samt blodprov vid behov och eventuellt digitalt alkotest via mobilen.

Hur lång tid pågår behandlingen?

Normalt pågår vår dag- och kvällsbehandling på deltid under 6 veckor med tre pass i veckan. Men vi utgår alltid från den enskildes behov och individuella lösningar är möjliga. Det kan till exempel innebära internatbehandling, en kortare dag- eller kvällsbehandling eller enbart samtal med alkohol- och drogterapeut en gång i veckan.

Målet med behandlingen

Målet och syftet med behandlingen och våra insatser är att personen som är i behandling ska bli fri från sitt beroende och bli nykter, drogfri eller spelfri. Han eller hon ska bygga upp en sund livsstil som är hållbar resten av livet.

Vägen dit kan vara svår, krokig och innebära en hel del motgångar. Vår målsättning är att hjälpa personen att klara av och hantera sitt liv och de situationer som uppstår på ett annat sätt än att dricka, droga, spela eller ta tabletter. Vi arbetar mycket med motivation, uppföljning och eget ansvar.

Fysisk miljö

Vi finns centralt i Malmö, beläget i vacker omgivning på Bellevue. Beroende på vilken typ av rehabinsats är det lätt att ta sig hit med bil eller buss.

Vi kommer också ut till arbetsplatsen för utbildning, föreläsningar, information och möten.

Om medarbetarna

Sammantaget är vi 25 anställda. Vi som arbetar med Provita rehab har arbetat flera år på Provita.

Alla medarbetare på Provita har utbildning inom beroendeproblematik. De är utbildade alkohol- och drogterapeuter, och har utbildning inom psykiatri, ACT, KBT, akupunktur och yoga. Arbetsgruppen består även av sjuksköterska och psykiater med specialistkompetens inom beroende.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Provita rehab

Två personer promenerar och ler mot varandra
Nyheter

Nytida Provita – behandlingshem med många vägar in

På Nytidas behandlingshem Provita i Malmö får personer över 18 år som utvecklat ett beroende av alkohol, narkotika eller spel hjälp att ta sig ur missbruket. Vägarna in är många – både socialtjänstens handläggare, kriminalvården, arbetsgivare och enskilda personer är välkomna att söka hjälp hos Provita.
Lyssna