Visa alla bilder

hAkutboende, HVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
8
15 t.o.m. 20 år

Nytida Teckomatorp är ett akutboende som ligger i Teckomatorp i Skåne.

Vi har beredskap att med kort varsel ta emot ungdomar som behöver en placering omgående. Vi kan vara behjälpliga med att hämta ungdomarna. Placeringen på HVB Teckomatorp är under en kortare tid och i ett akut skede. Det är allt ifrån ett par dagar upp till åtta veckor och vi kan även tillgodose inskrivningar med planerat in- och utskrivningsdatum.

Som akutboende så är den primära uppgiften att stötta de placerade ungdomarna att ”landa”. Att ge dem ett tryggt boende under tiden som socialtjänstens utredning blir klar och tills man hittar en mer långsiktig lösning, som kan vara en annan placering i form av exempelvis i ett HVB, gruppboende, familjehem eller en flytt tillbaka till sitt hem.

Inom Nytida har vi möjlighet att erbjuda hela vårdflätan exempelvis HVB-hem, stödboende, öppenvård eller familjehem. Vi kan därför vara socialtjänsten behjälpliga med att hitta en långsiktig lösning för de ungdomar som har behov av en vidare placering efter Teckomatorp.

Målgrupp

Teckomatorp HVB är ett akutboende som vänder sig till flickor och pojkar i åldern 15-20 år. De ungdomar som placeras på Teckomatorp har ofta:

 • Psykosocial problematik

 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Utåtagerande beteende
 • Riskbeteende och normbrytande beteende.
 • Så här arbetar vi

  På Teckomatorp arbetar vi utifrån modellen Steg för steg. Vi undersöker ungdomarnas behov och funktionsnivå för att skapa en vistelse anpassad efter ungdomen. Vi arbetar också med att ta fram arbetsmetoder, både för situationer här och nu men även metoder som kan vara en grund för vidare vård och behandling framöver.

  Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas mående. Därför har vi:

  • Bestämda kostvanor

 • Träning i dygnsrytm
 • Daglig motion
 • Systematiserad fritidsträning
 • Tydliga rutiner
 • Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur. För de ungdomar där det är aktuellt med skolgång under placeringens tid har vi samarbete med närliggande skolor.

  Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

  Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

  Metoder och förhållningssätt

  De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

  • Steg för steg

 • Lågaffektivt bemötande
 • MI
 • Vid behov utifrån uppdraget kan vi även tillgodose återfallsprevention och Repulse.

  Utredning

  Det finns möjlighet till extern utredning under den tid den unge på är placerad på Teckomatorp. Via våra externa samarbetspartners kan legitimerad läkare och legitimerad psykolog göra utredningar och svara på frågeställningar mellan utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och övriga tillstånd som omfattar psykiska ohälsa, psykiatriska tillstånd och kliniska tillstånd som exempelvis depression.

  Familj och nätverk

  För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

  Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Teckomatorp HVB för Barn och Unga

  Teckomatorp HVB ligger i fin lantlig miljö med stor tomt, det är generösa lokaler och en sidobyggnad för aktiviteter. I Teckomatorp är det nära till tåg och bussar.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

  Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.