Behöver du en akutplacering?

På Teckomatorp tar vi emot placeringar med kort varsel även under kvällar
och helger

Behöver du en akutplacering?

Ring vårt journummer 0729-647068
Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
6
15-20 år

Teckomatorp HVB har möjlighet att ta emot akutplaceringar. Ring 072-964 70 68 eller verksamhetschef direkt 076-102 90 02

HVB Teckomatorp vänder sig till unga mellan 15 år och 20 år med social problematik som kan vara i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Placeringen på HVB Teckomatorp är under en kortare tid och i ett akut skede. Vi tar även emot Time out placeringar med planerad in och utskrivningsdag.

Ring oss dygnet runt

Vi har möjlighet att erbjuda en plats omgående och det går att ringa oss dygnet runt på telefon 072-964 70 68.

På Teckomatorp arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process med givna metodologiska steg. Innehållet i behandlingen och val av interventioner baseras alltid på den inledande beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Interventioner (åtgärder) bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av interventionerna (åtgärderna). Socialtjänst, ungdomen själv och dennes vårdnadshavare är delaktiga i processen och får ta del av de grafer som kommer att illustrera framgång och eventuella svårigheter. Varje processteg har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Ring oss dygnet runt

Vi har möjlighet att erbjuda en plats omgående och det går att ringa oss dygnet runt på telefon 072-964 70 68.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Teckomatorp HVB för Barn och Unga

Teckomatorp HVB ligger i fin lantlig miljö med stor tomt, det är generösa lokaler och en sidobyggnad för aktiviteter. I Teckomatorp är det nära till tåg och bussar. Du får ett eget rum och har tillgång till våra gemensamhetslokaler under din tid här. Maten lagas i vårt kök av personalen med möjlighet för dig att medverka.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Medarbetarna har relevant utbildning inom social omsorg samt erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn och ungdomar med social problematik Vi arbetar med lågaffetktivt bemötande och enligt MI – motiverande samtal. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.