Behöver du en akutplacering?

På Teckomatorp tar vi emot placeringar med kort varsel även under kvällar
och helger

Behöver du en akutplacering?

Ring vårt journummer 0729-647068
Visa alla bilder

hAkutboende, HVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
6
15-20 år

Teckomatorp HVB har möjlighet att ta emot akutplaceringar. Ring 072-964 70 68 eller verksamhetschef direkt 076-102 90 02

Nytida Teckomatorp är ett akutboende som ligger i Teckomatorp i Skåne. Placeringen på HVB Teckomatorp är under en kortare tid och i ett akut skede. Det är allt ifrån ett par dagar upp till åtta veckor och vi kan även tillgodose inskrivningar med planerat in- och utskrivningsdatum.

Vi arbetar utifrån uppdragsgivarens vårdplan och upprättar tillsammans med den unge en individuell genomförandeplan. Under vistelsen på Teckomatorp inventeras den unges behov och förmågor för att hitta en fortsatt planering där vi inom Nytida kan erbjuda olika former av insatser. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Målgrupp

Teckomatorp vänder sig till unga mellan 15-20 år med social problematik som kan vara i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ring oss dygnet runt

Vi har möjlighet att erbjuda en plats omgående och det går att ringa oss dygnet runt på telefon 072-964 70 68. Vi har möjlighet att hämta ungdomarna.

Så här arbetar vi

På Teckomatorp arbetar vi utifrån Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Tydliga rutiner

Beroende på placeringens längd arbetar vi tillsammans med ungdomarna för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Metoder och förhållningsätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Lågaffektivt bemötande
- MI

Vid behov utifrån uppdraget kan vi även tillgodose återfallsprevention och Repulse.

Utredning

Det finns möjlighet till extern utredning under den tid den unge på är placerad på Teckomatorp.

 Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag. Personalen kan ha veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Teckomatorp HVB för Barn och Unga

Teckomatorp HVB ligger i fin lantlig miljö med stor tomt, det är generösa lokaler och en sidobyggnad för aktiviteter. I Teckomatorp är det nära till tåg och bussar. Du får ett eget rum och har tillgång till våra gemensamhetslokaler under din tid här. Maten lagas i vårt kök av personalen med möjlighet för dig att medverka.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Medarbetarna har relevant utbildning inom social omsorg samt erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn och ungdomar med social problematik Vi arbetar med lågaffetktivt bemötande och enligt MI – motiverande samtal. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.