Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
6
15-20 år

Teckomatorp HVB har möjlighet att ta emot akutplaceringar. Ring 072-964 70 68 eller verksamhetschef direkt 076-102 90 02

HVB Teckomatorp vänder sig till unga mellan 15 år och 20 år med social problematik som kan vara i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Placeringen på HVB Teckomatorp är under en kortare tid och i ett akut skede. Under placeringstiden arbetar vi med en strukturerad vardag enligt modellen Steg för Steg.

Steg för Steg bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Det resulterar i ett tydligt underlag för den placerande kommunen att ta ställning till när det gäller beslut om vidare insats och mål för ungdomen.

Vi tar även emot Time out placeringar med planerad in och utskrivningsdag.

Ring oss dygnet runt

Vi har möjlighet att erbjuda en plats omgående och det går att ringa oss dygnet runt på telefon 072-964 70 68.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Teckomatorp HVB för Barn och Unga

Teckomatorp HVB ligger i fin lantlig miljö med stor tomt, det är generösa lokaler och en sidobyggnad för aktiviteter. I Teckomatorp är det nära till tåg och bussar. Du får ett eget rum och har tillgång till våra gemensamhetslokaler under din tid här. Maten lagas i vårt kök av personalen med möjlighet för dig att medverka.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Medarbetarna har relevant utbildning inom social omsorg samt erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn och ungdomar med social problematik Vi arbetar med lågaffetktivt bemötande och enligt MI – motiverande samtal. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.