Visa alla bilder

hBehandlingshem, HVB, Stödboende

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4
Vuxna
12
18+ år

Boende i Västernorrland

Höga Kusten Behandlingshem/HVB/stödboende vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och har psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblematik. Dina behov styr vårt sätt att arbeta. Hos oss ska du känna trygghet och få fysisk och psykisk omvårdnad. Struktur, regler och rutiner bidrar till att du får en stabil vardag. Vårt mål är att du ska bli självständig och klara av att sätta egna mål och fungera så långt som möjligt på egen hand. Vi samverkar i första hand med kommuner, landsting och Migrationsverket för att föra arbetet framåt. Vårt stöd ska alltid vila på forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär att vi väger aktuell vetenskaplig kunskap, din erfarenhet och dina önskemål samt professionella erfarenheter när vi väljer arbetsmetod och utför våra insatser.

Verksamhetsbeskrivning

Nytida Höga Kusten vänder sig till personer med beroendeproblematik och/eller psykiska/fysiska funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för vårt arbetssätt är klientens behov av behandling och omvårdnad. Behandlingen och omvårdnaden genomsyras av trygghet (fysisk och psykisk omvårdnad), stabilitet (struktur, regler och rutiner) och autonomi (självständighet - klara av att sätta egna mål).

Som terapimetod bygger verksamheten på ett kognitivt förhållningssätt samt andra specifika metoder som också bygger på det kognitiva som MI, ÅP och CRA. Personalen på Höga Kusten arbetar i team runt varje klient där en personal har ett huvudansvar för samordningen. Teamet träffas regelbundet och utvärderar och samordnar arbetet kring varje klient. Regelbundna bedömningar görs av funktion, behov och risk. Dessa följs upp med hjälp av regelbundna riskbedömningar samt behandlingsteamets slutsats vid månadsuppföljning.

Det medicinska arbetet samordnas och leds av sjuksköterskan med en specialistläkare i psykiatri som är knuten till Höga Kusten och finns på plats var tredje vecka.

Vi erbjuder i de fall det finns ledig lägenhet även utsluss. Behandlingen, insatslängden och eftervården bestäms i samråd med socialtjänsten.

Aktiviteter

Fysisk hälsa och en hälsosam livsstil är viktigt för oss. Vi hjälper och motiverar dig att bland annat tänka rätt när det gäller kost och hälsa. Vi har ett stående veckoschema med aktiviteter. Ibland åker vi tillsammans på olika aktiviteter som fiske, cafébesök och bio. Någon gång per år kan vi göra en lite längre resa som till exempel att åka och fiska eller åka skidor.

Måltider

Vår egen kock lagar måltiderna på plats. Du kan påverka valet av mat om du behöver göra det av hälso-, etiska eller religiösa skäl. Lunch och middag äter vi tillsammans i den gemensamma matsalen. Vi uppmärksammar alla högtider med passande mat som vi äter gemensamt.

Anhöriga/närstående

Det finns möjlighet för dina anhöriga att låna en övernattningslägenhet. Tillgången till lägenheten är dock begränsad, ett alternativ för anhöriga är att bo på ett närliggande vandrarhem.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Höga kusten

Våra boenden består av egna möblerade rum med toalett och dusch samt lägenheter med ett till två rum med toalett och dusch. Vissa lägenheter har kök, balkong eller uteplats. Verksamheten ligger i fristående hus i centrala Ramvik med närhet till livsmedelsbutik, simhall, skolor, bussar och service som fotvård. Parkering och busshållplatser finns i närheten.

På Höga kusten finns cirka 22 medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgrupperna. De har relevant utbildning på universitet och högskola i form av till exempel psykisk ohälsa, särskild komplicerad problematik, behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens, och beteendevetenskap. Hälso- och sjukvård: specialistläkare i psykiatri samt legitimerad specialistsjuksköterska som är utbildad inom psykiatrisk omvårdnad.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.