Att få en ny familj betyder allt

Den som väljer att bli familjehem tar sig an en stor och viktig uppgift som kan pågå under många år: att vara förälder till ett utsatt barn. Detta är ett ansvar som kräver mycket. Som ett stöd för Nytida Nåjdens familjehem finns därför familjehemskonsulenterna.

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer, ofta med lång erfarenhet av arbete med barn och unga i kommunernas socialtjänster. Deras uppgift är att rekrytera familjehem och sedan stötta familjerna så att de kan lägga allt sitt fokus på att ta hand om barnet.

– Vi letar efter familjer som har ett överskott av tid, utrymme, engagemang och kärlek. En familj som har mer att ge och där det finns tålamod att kunna hjälpa någon annan. De ska både kunna sätta sig in i, och förstå, varför ett barn gör som det gör och kunna möta barnet på ett lugnt och kärleksfullt sätt, förklarar Anna-Karin Fuchs, som är familjehemskonuslent.

Visa att det finns vuxna att lita på

Den stora uppgiften är dock att stödja och handleda familjerna i vardagen. Barnen som kommer till Nytida Nåjdens familjehem har ofta erfarenhet av vuxna som sviker och är många gånger oroliga för att de inte ska få stanna kvar.

– En av familjehemmets viktiga uppgifter är därför att visa att det finns vuxna som det går att lita på, och som står kvar. Många av barnen som kommer till oss har placerats flera gånger. Vi vill visa dem att det går att bygga en hållbar relation över tid, säger Anna-Karin.

Inledningsvis blir det ofta en smekmånad där barnet anpassar sig, ler och skrattar och läser av sin nya omgivning. När barnet börjar känna sig tryggare kan hen också att agera ut och visa hur hen verkligen mår. Då börjar arbetet på riktigt och det gäller att stå kvar.

Tillsammans med konsulenten kan familjerna bena ut varför barnet gör som det gör i en viss situation och vilka känslor ett beteende kan väcka hos övriga familjen. Ibland uppstår svartsjuka och konkurrens gentemot mot familjens egna barn, då kan konsulenten vara med och förklara varför det nya syskonet uppför sig som hen gör.

– Det handlar om att ge all den kärlek och trygghet som barnet behöver för att kunna utvecklas på ett positivt sätt. Barnen som placeras har som regel mer utmanade beteenden än andra barn beroende på vad de varit med om. Ofta har de upplevt trauman, varit utsatta för psykisk ohälsa eller fysisk våld, säger Anna-Karin.

Ansvarar för externa kontakter

Konsulenten ansvarar också för alla externa kontakter såsom löpande information till den placerande socialtjänsten och närvarar på de uppföljningsmöten som hålls. Konsulenten kan vid behov boka in möten med skola, vård eller BUP, samt har kontakter med den biologiska familjen i de fall detta förekommer.

– Det är många inblandade kring ett placerat barn. Här blir det en tydlig rollfördelning där konsulenten avlastar familjehemmet och de kan fokusera på relationen med barnet, säger verksamhetschef Linda Liljekvist. 

Förutsättningar att stå på egna ben

Många av de barn som placeras i Nytida Nåjdens familjehem stannar i många år, men ibland blir det en kortare placering. Oavsett bygger man upp en känslomässig relation till barnet.

– Vi pratar mycket om detta redan när vi utreder blivande familjehem samt i vår handledning och våra utbildningar. Det är viktigt att kunna knyta an till barnet, men man behöver också ha förståelse att de kan vara placerade ett år eller tio år, säger Anna-Karin.

Ofta finns det dock möjlighet för familjehemmen att fortsätta hålla kontakt med barnen och många har kontakt långt efter att placeringen upphört.

– Ibland kan familjehemmet känna att man inte gjort så mycket nytta, om det är en kort placering, men alla goda relationer gör nytta och hjälper barnen, säger Linda.

Både Linda och Anna-Karin är övertygade att de insatser deras familjehem gör är avgörande.

– Det betyder allt för ett barn att få en trygg och kärleksfull familj som kan bli deras egen. Där barnets jag och självkänsla kan byggas och där hen får bli en person värd att älskas och finnas till, säger Anna-Karin.

– Vi vill ge barnen de bästa förutsättningar som går så att de kan stå på egna ben i framtiden och kan hantera livets olika utmaningar, avslutar Linda.

Lyssna