Det bästa med att vara familjehem är att få ta hand om ett barn eller en ungdom och se att hen har det bra och knyter an.

På så sätt kan barnet eller ungdomen få möjlighet att känna trygghet och utvecklas och en dag bli en vuxen och välfungerande människa som har värderingar och tankar precis som familjehemmet.

Lyssna