Visa alla bilder
360 panorama

hBehandlingshem, HVB, Utredning

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
29
18-55 år

På Nytidas Strandhagen i Vimmerby välkomnar vi personer mellan 18 och 55 år som har problem med substansberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vi har tillstånd för HVB-vård.

Vi har en helhetssyn på individen och utöver behandlingsinsatser för att arbeta med beroende, psykisk hälsa och kriminella tankesätt så arbetar vi kring vardagliga rutiner, kosthållning, ekonomi, dygnsrytm och motion.

Behandlingsmetoder på Strandhagens behandlingshem Vimmerby

Våra behandlingsmetoder grundar sig i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av Återfallsprevention (ÅP), Ett självständigt liv (ESL), Moral reconation therapy (MRT), Community reinforcement approach (CRA), psykoedukation kring neuropsykiatriska diagnoser, individuella KBT-samtal och medicinsk behandling, inklusive substitutionsbehandling. Vi kan även utföra neuropsykiatriska (NP)-utredningar på uppdrag från placerare.

Behandlingshem för personer med substansberoende och psykisk ohälsa

Vi tar emot klienter med neuropsykiatrisk problematik, substansberoende, psykisk funktionsnedsättning och kriminalitet. Vi har möjlighet att ta emot klienter som har läkemedelsassisterad behandling och kan efter bedömning av mottagning även sätta in preparat. Vi kan även bistå med neuropsykiatriska utredningar.

Vi gör ett strukturerat behandlingsupplägg tillsammans med varje individ och placerare. Placeringsgrunden kan vara SoL, LPT, LRV, LVM § 27. Placering på Strandhagen i Vimmerby görs tillsammans med handläggare i socialtjänsten eller handläggare inom landstinget. Har du frågor, kontakta oss gärna!

Stödteamet Furan.

Nytida i Vimmerby har 15 lägenheter i centrala Vimmerby samt lägenheter i Mariannelund och Hultsfred. I våra stödlägenheter får kunden främst stöd med matlagning, sysselsättning, ekonomi, tvätt och städ, myndighetskontakter samt egna önskemål och behov. Stödteamet har ett val utbyggt kontaktnät med arbetsplatser och utbildningsorganisationer omkring Vimmerby. Kunderna i våra stödlägenheter har tillgång till behandlingshemmets HSL personal. Vårt stödteam har samma höga bemanningsgrad som behandlingshemmet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Strandhagens behandlingshem i Vimmerby

Vi har 29 platser varav 3 är i utslussningslägenheter. Här bor män och kvinnor mellan 18-55 år med missbruk, samsjuklighet och ibland även med kriminalitet. Våra tre avdelningar har fullt utrustade kök men all mat tillagas av kockar i vårt storkök.Vi försöker alltid möta klientens behov med att bli hämtad vi vid buss, tåg eller flyg för att underlätta din väg till oss.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Personalen består av formellt utbildad personal; behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut. Konsultläkare med psykiatri/beroendekompetens finns tillgänglig på plats och psykolog anlitas vid behov externt. Handledning till personalen ges kontinuerligt. Vi har vaken nattpersonal.

Vi är en arbetsgrupp bestående av män och kvinnor av olika etnicitet som är lösningsorienterade. Vi har alla ett stort tålamod och hjälper klienter även vid motgångar eller bakslag i behandlingen. Vårt team har en helhetssyn på klienten och dennes nätverk. Vår strävan är att klienten får ett bättre och värdigare liv, ges möjlighet till skolgång och arbetsliv och får, för denne, optimal medicinering.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.