hStödboende, Träningsboende

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga, Vuxna
10
16-21 år, men även möjlighet till placeringar över 21 år

Nu byter vi namn. Tidigare kanske du kände igen oss som Målet i Umeå men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Stödboende i Umeå.

Stödboende är ett väldigt bra alternativ, för unga från 16 år till dagen man fyller 21 år, när ett boende på helt egen hand inte är ett alternativ. I stödboendet får ungdomen hjälp av en kvalificerad ungdomscoach att utveckla sina färdigheter i en egen lägenhet med självhushåll. Här finns möjlighet till dagligt stöd i boendets jour. På våra boenden existerar inga gemensamhetsutrymmen, utan den unge bor i en helt egen lägenhet men det finns personal i beredskap varje dag.

När ungdomen initialt kommer till Stödboendet sker en omfattande ADL-kartläggning, detta för att utröna ungdomens styrkor och utvecklingsområden. Målet med insatsen är att så snart som möjligt ge ungdomen de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av ett eget boende. Om den boende är i behov av ett mer omfattande stöd utöver boendet, gällande sysselsättning, drogfrihet, samtalsstöd eller liknande kombineras denna tjänst ofta initialt med strukturerad öppenvårdsinsats. eller kvalificerad kontaktperson  som finns i vår öppenvård Detta för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet. Från den dagen man fyller 21 år så finns alternativet Träningslägenhet med samma innehåll som Stödboende.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Umeå

Lägenheterna finns i runtom i Umeå och är belägna i i allmänna hyreshus och här finns möbler, husgeråd, tv och internet.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Stödboendet i Umeå arbetar med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller föreståndarens utbildning, utbildningsnivå för övrig personal, krav på registerutdrag från polisen och dokumentation. Vi har också regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete.

Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.