Visa alla bilder

hServiceboende

Entreprenad
LSS 9§9
Vuxna
Depression, Schizofreni, Tvångssyndrom
14

Delaktighet och trygghet

S:t Olofsgatans LSS-serviceboende vänder sig till dig med någon av följande diagnoser: depression och ångest, personlighetsstörning, psykos, schizofreni eller tvångssyndrom.

Du bor i en trygg miljö där du får det stöd och den service du behöver för att klara vardagens utmaningar. Vi har bemanning dygnet runt, året om. Hos oss ska du få göra saker som intresserar dig och ha möjlighet att utvecklas i din egen takt.

Vi är lyhörda för både det du säger och även det du inte säger men kanske visar med dina känslor. Vi har tålamod och vi respekterar din unika personlighet och dina åsikter. På S:t Olofsgatan är du med och bestämmer över ditt boende och liv.

För att ge dig rätt förutsättningar att växa och utvecklas utifrån din egen förmåga arbetar vi med genomförandeplaner. I dessa sätter du upp dina individuella mål tillsammans med bland annat din kontaktman.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om St Olofsgatan

Serviceboendet ligger centralt i Norrköping och består av tolv lägenheter på tre våningsplan. I anslutning till huset finns en uteplats och en stor park. Från oss är det nära till motionsspåren i Vrinneviskogen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På S:t Olofsgatan finns cirka 16 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.