hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna
16 och uppåt

Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Borås.

Nytida Öppenvård i Borås arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet.

Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Nytida är det framgångsrika alternativet till institutionsvård och vi bedriver vår verksamhet i huvudsak i den unges närmiljö.

Vi ser möjligheterna

Nytida Öppenvård (tidigare Målet) har sedan 1998 hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

På Nytida öppenvård i Borås har vi även kompetens att göra observationsuppdrag och vara ett stöd i barnavårdsutredningar. I personalgruppen finns en socionom med flera års erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten Barn och Unga.

Så här arbetar vi

Tillsammans med den unge har vi en genomgång av de behov som finns inom respektive område. Gemensamt undersöker vi vilka förändringsbehov som finns beträffande exempelvis: kriminalitet, missbruk, psykisk hälsa, fysisk hälsa, relationer, fritid och ekonomi. Utifrån vårdplan från socialtjänst med uppdraget och vår kartläggning upprättas en genomförandeplan. Vi journalför och strävar efter ett nära samarbete med uppdragsgivare och vi vill därför ha täta uppföljningar för att säkerställa att insatsen löper enligt planering.

Det är vår fasta övertygelse att det inte är kontrollfunktionen som gör att en människa väljer alternativa beteenden. Vår erfarenhet säger att det är relationen som skapar grund till motivation och förändring. Våra behandlare har lång erfarenhet och en bred arsenal med verktyg att tillgå.

Vi arbetar med MI (Motiverande intervju) och strukturerade behandlingsprogram såsom: ÅP (Återfallsprevention) och CRA (Community Reinforcement Approach).

Vi har gått grundkursen inom Kriminalitet som livsstil. Vi har kunskap inom TMO (Traumamedveten omsorg). Vi har utbildning inom FFT (funktionell familjeterapi) och KBT.

Vi försöker flytta det terapeutiska rummet och använder oss av delar från alla dessa teorier och behandlingsmodeller i det vardagliga arbetet med de unga.

Hos oss får varje person två kontaktpersoner som tillsammans med den unge arbetar utifrån fyra livsområden. Dessa är:

1. Daglig strukturerad sysselsättning

Vi vet att det är viktigt att ha någonting att göra på dagarna. Det kan till exempel vara skola, arbete eller praktikplats. Tillsammans med den unge och utifrån deras förutsättningar kommer vi gemensamt fram till vad som passar bäst just nu.

Vi har utifrån uppdraget möjligheter att hjälpa till med det som kan gynna den unge att komma i sysselsättning såsom viss utrustning eller truckkort.

2. Meningsfull fritid

När skola, arbete eller praktikplats är slut för dagen är det viktigt att ha någonting roligt och lustfyllt att göra. Något man gör för att man vill. Tillsammans med sina kontaktpersoner ges den unge möjlighet att hitta en fungerande och positiv fritidssyssla där nya sociala kontakter kan knytas.

3. Familj och nätverk

Alla människor ingår i någon form av socialt nätverk, ofta flera. Det kan vara familjen, vännerna, arbetsplatsen, skolan eller fotbollslaget. Ibland fungerar inte relationerna inom dessa nätverk och det kan behövas hjälp med hantering av detta. Vi på Nytida arbetar för att den unge hittar sina pro-sociala relationer och nätverk. Vi kan även erbjuda strukturerade familjesamtal.

4. Boende med stöd i egen lägenhet 

Möjligheten för ungdomar att ha en träningslägenhet i Nytidas regi har utvecklats från en komplimenterande insats, till att vara en central del av vårt förändringsarbete med unga. Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär och samtidigt koppla ihop det med drogfrihet och en fungerande struktur ser vi som ett framgångsrikt sätt att arbeta på.

Kontaktpersonerna fungerar här som boendestödjare och när de upplever att den unge klarar av att sköta ett eget boende utan stöd finns möjligheten att omvandla boendeinsatsen till ett referensboende. Boendereferensen bidrar till ökad möjlighet att få ett eget lägenhetskontrakt på den öppna bostadsmarknaden.

Nytida Stödboende Borås har ett flertal lägenheter runt om i Borås stad i ”vanliga” hyreshus.

För ungdomar som visar att de klarar av sitt referensboende men ändå inte hittar någon lägenhet att hyra har vi i samarbete med hyresvärd i vissa fall kunnat hjälpa våra ungdomar till ett andrahandskontrakt. Detta för att boendet inte ska bli en avgörande faktor till att allt fallerar på grund av bostadslöshet.

Vi har många exempel på ungdomar som fått hyra i andra hand under en period som senare kunnat teckna egna förstahandskontrakt då tiden ofta är en faktor för att hitta eget boende.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Öppenvård Borås

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik