hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga, Vuxna
16 och uppåt

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Borås.

Nytida Öppenvård Borås arbetar med personer från 16 år och uppåt med olika former av psykosocial problematik. Det kan till exempel handla om missbruk eller psykisk ohälsa och unga ensamstående föräldrar i behov av extra stöd.

Vi arbetar med:

- Psykosociala problem
- Familjeproblem
- Kriminalitet
- Missbruk
- Neuropsykiatriska problem
- Sociala problem
- Träningslägenhet \stöd i boende
- Mamma/barn, pappa/barn, observationer
- Öppenvård barn och familj
- Öppenvård för unga

Gemensamt för dem som kommer i kontakt med Nytida Öppenvård Borås är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vårt grundläggande mål är att erbjuda en väg till en trygg och stabil tillvaro.

På Öppenvård Borås får varje person två kontaktpersoner som tillsammans med den unge arbetar utifrån fem livsområden. Dessa är:

1. Daglig strukturerad sysselsättning

Vi tror på att det är viktigt att ha någonting att göra på dagarna. Det kan t.ex. vara skola, arbete eller praktikplats. Tillsammans med den unge och utifrån deras förutsättningar kommer vi gemensamt fram till vad som passar bäst just nu. Vi hjälper till med att ordna en praktikplats med en bra handledare inom det område den unge önskar.

2. Meningsfull fritid

När skola, arbete eller praktikplats är slut för dagen är det viktigt att ha någonting roligt och lustfyllt att göra. Något du gör för att du vill. Tillsammans med sina kontaktpersoner ges den unga möjlighet att hitta en fungerande och positiv fritidssyssla där nya sociala kontakter kan knytas.

3. Familj och nätverk

Alla människor ingår i någon form av socialt nätverk, ofta flera. Det kan vara familjen, vännerna, arbetsplatsen, skolan eller fotbollslaget. Ibland fungerar inte relationerna inom dessa nätverk och det kan behövas hjälp med att hantering av detta. Vi på Nytida Målet tycker att det är viktigt att göra hela familjen delaktig i den unges välbefinnande och arbetar utifrån denna systemiska helhetssyn.

4. Psykosocial hälsa

I detta lägger vi in det som kan vara anledningen till varför den unge inte kommer vidare i sitt liv. Det kan vara psykisk ohälsa, drogproblem, kriminalitet eller socialt utanförskap. För att den unge skall kunna komma igenom detta och bryta den onda spiralen har våra behandlare en bred arsenal med verktyg att tillgå.

Vi arbetar med MI (Motiverande intervju) och KBT som grund och kan även erbjuda ett flertal strukturerade behandlingsprogram såsom HAP (Haschprogrammet), ÅP (Återfallsprevention) och CRA (Community Reinforcement Approach).

Vi försöker flytta det terapeutiska rummet och använder oss av delar från alla dessa teorier och behandlingsmodeller i det vardagliga arbetet med de unga. Inom arbetsgruppen finns även kompetens inom ångesthantering samt DBT (Dialektisk Beteende Terapi).

5. Boende med stöd i egen lägenhet

Nytida Stödboende Borås har ett flertal satellitlägenheter runt om i Borås stad. I dessa lägenheter ges den unge möjlighet att med stöd från kontaktpersonerna träna sig i att bli en självständig vuxen och klara av ett eget boende med allt vad det innebär.

Kontaktpersonerna fungerar här som boendestödjare och när de upplever att den unge klarar av att sköta ett eget boende utan stöd finns möjligheten att omvandla boendeinsatsen till ett referensboende. Boendereferensen bidrar till ökad möjlighet att få ett eget lägenhetskontrakt på den öppna bostadsmarknaden.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Öppenvård Borås

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik