hBehandlingshem, HVB

Egen regi
SoL
Vuxna
6
18+ år

Klaragården erbjuder fördjupad behandling. I ett boende ”halvvägs ut” från behandlingen planerar vi vidare för ditt fortsatt liv och ger dig verktyg att hantera det.

Här får du lära dig rutiner och tränar goda vanor och nya beteenden, allt i enlighet med vårdplanen. Hos oss erbjuds klienten personliga möten utifrån var denna befinner sig och behöver. Vi bygger upp en relation och ser denna som ett tryggt och vägledande verktyg – vi finns alltid nära till hands.

Här finns plats för 6 kvinnor, från 18 år och uppåt. Klaragårdens  behandlingshem ligger bara ett stenkast från Linnéagårdens behandlingshem.

Fördjupad behandling för kvinnor

Ett av målen med denna behandling är att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen. Det är viktigt att tillfriskna fysiskt, psykiskt, själsligt och socialt.

Här lär du dig vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Hur går det till?

-Behandlingen sker i form av föreläsningar, lektioner, personliga arbetsuppgifter utformade efter individuella behov och enskilda samtal.
- I det fördjupade programmet praktiserar du vad du lärt dig i primärbehandlingen.
- Träning av ärlighet, tillämpning och utveckling av värderingssystem samt att hitta en harmonisk livsstil.
- Du får större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster (genom våra teman till exempel kriminalitet, skam, sorg, relationer och VuxnaBarn).
- I senare delen av behandlingen arbetar vi aktivt med att se till att alla delar i livspusslet ska komma på plats, såsom till exempel bostad, sysselsättning, ekonomi, nätverk med mera.

Eftervård

Under behandlingen planeras din eftervård, utifrån dina behov. Målet är att bana väg för livslång medverkan i någon självhjälpsgrupp samt att göra förändringar i livet som underlättar för ett fortsatt drogfritt liv.

Hur går det till?

Vi ses en kväll i veckan under 11 månader i en eftervårdsgrupp med en av våra alkohol- och drogterapeuter. För dem som inte har möjlighet att ta del av vår eftervård i Hudiksvall erbjuds två inneliggande reptetionsveckor som alternativ.

Samarbetet med våra remittenter är av stor vikt för en lyckad behandling. Vi gör därför besök med våra klienter i respektive hemkommun för att underlätta det samarbetet.

Övergripande så finns våra verksamheter i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Dessa är Lindalen, Håsta, Linneagården och Klaragården. Vi skiljer män och kvinnor åt i behandling på alla enheter förutom på abstinensavdelningen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Klaragården

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik