hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
Autism
20

Daglig verksamhet i Kista inom LSS

Vi erbjuder en individuellt anpassad daglig verksamhet i Kista. Verksamheten vänder sig till personer med autism. Våra lokaler är anpassade bland annat när det gäller belysning och färgsättning. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och använder oss av AKK, alternativ kompletterande kommunikation. Det är dina mål och drömmar som styr. Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar: Jobb & utbildning, Kultur & skapande, Träning & hälsa, Djur & natur samt Person & relation.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kista

Verksamheten har två separata ingångar och ett extra kök, samt anpassad belysning och färgsättning, för att avgränsa stimuli och intryck. Det är nära till tunnelbana och bussar samt service, affärer och restauranger i Kista.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare är välutbildade med målgruppskunskap, erfarenhet och specifik kunskap om våra verksamhetsinriktningar. Socionomer, beteendevetare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och använder AKK, alternativ kompletterande kommunikation, för att skapa delaktighet och tydlighet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.