hServiceboende

Entreprenad
LSS 9§9
Vuxna
Depression, Schizofreni, Tvångssyndrom
8

LSS-boende Östergötland

Kapellhorvans serviceboende är ett boende för dig med psykiska funktionsnedsättningar som får stöd utifrån LSS.

Alla boende har en kontaktperson och vi arbetar tillsammans med individuella utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna utvärderas regelbundet och nya mål sätts upp utifrån den enskildes behov och förmåga.

Hos oss ska du uppleva struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet.

Du som bor på Kapellhorvan ska få det stöd och det bemötande som ger största möjliga kontroll över det egna livet. I ditt hem har du en självklar rätt att i största möjliga utsträckning själv få bestämma över din vardag och att få respekt för egna behov, förutsättningar och önskemål.

Boendet är bemannat dygnet runt med sovande jour.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Kapellhorvan

Boendet är ett trapphusboende med 8 platser och ligger centralt i Norrköping med närhet till park och grönområden. Boendet är bemannat dygnet runt med sovande jour.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Kapellhorvan finns fem medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De är undersköterskor/mentalskötare eller behandlingsassistenter och enheten har även tillgång till företagets sjuksköterska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.