Visa alla bilder

hSärskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.2, SoL 7.1.3
Vuxna
Huntingtons sjukdom
43

Furuviken vänder sig till män och kvinnor med psykisk- och/eller fysisk funktionsnedsättning. Framförallt riktar sig verksamheten mot samsjuklighet och personer med stora omvårdnadsbehov, oftast på grund av en komplex bild där både psykiatri och somatik ingår. Verksamheten har sjuksköterskor i tjänst dygnet runt, heltidsanställd arbetsterapeut, allmänspecialistläkare och psykiater samt sjukgymnast/fysioterapeut knuten till verksamheten. En specialiserad del vänder sig sedan mitten av 90-talet mot vårdtagare med Huntingtons sjukdom. Hela verksamheten är anpassad för funktionsnedsättning. Vi är väl förtrogna med arbetet kring samsjuklighet som i många fall ställer stora krav och innebär en specifik omvårdnad för varje individ. Furuviken är ett alternativ när mer traditionella särskilda boenden med psykiatriinriktning inte fungerar då individen också har behov av insatser och behandling av somatiska skäl. Furuviken består av fyra enheter och en aktivitetslokal. En av enheterna är ett stödboende med utslussningsmöjligheter där det ges möjlighet att bedöma behov av insatser innan planerad hemgång eller som alternativ då funktionsnivån är så pass hög att lättare stöttning är tillräcklig.

Vi bedriver både korttidsvård och har längre placeringar. Hos oss får du individuellt utformade genomförande- och omvårdnadsplaner som upprättas tillsammans med dig och som sedan utvärderas steg för steg. Du har såväl din egen kontaktperson som omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vårt mål är att du ska ha det bra hos oss utifrån dina unika förutsättningar och att du ska känna trygghet och glädje på Furuviken. Boendet är bemannat dygnet runt och du har alltid tillgång till en sjuksköterska.

Metoder

Som boende hos oss får du träna upp dina färdigheter med hjälp av ADL (Aktivt Dagligt Liv) och vi arbetar också med MI (Motiverande samtal), ESL (Ett självständigt Liv) och IPT (Interpersonell Psykoterapi). Vi kan erbjuda dig taktil massage och avslappning eller anpassad stimulans i ”Sinnenas rum” med ljud, ljus och uppvärmd vattensäng. Till grund för din vistelse ligger din individuellt anpassade omvårdnads- och genomförandeplan. I verksamhetens grund vilar ett kognitivt förhållningssätt. Vår arbetsterapeut gör funktionsbedömningar och individuellt anpassade tränings- och aktivitetsprogram. Arbetsterapeuten ansvarar också för förskrivning och uppföljning av dina eventuella hjälpmedel. Vi har även en sjukgymnast/fysioterapeut knuten till verksamheten som kan göra bedömningar och utforma ditt rehabiliteringsprogram om du har behov av detta. All vård och behandling är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anpassat arbete och aktiviteter

För oss är aktivering ett centralt begrepp. Vi bedriver individuellt anpassad vård, därför ser aktiviteterna ut på olika sätt och du väljer om du vill göra saker på egen hand eller tillsammans med andra. Dina intressen styr våra utflykter. Du kan hjälpa till i vårt vaktmästeri, med trädgårdsarbete och du har också möjlighet att snickra och måla. Varje vecka hyr vi badhuset, på torsdagarna gör vi utflykter och ibland går vi på bio tillsammans.

Vi har en anpassad aktivitetslokal med temaveckor där du till exempel kan måla, baka, lyssna på musik eller delta i ”hjärngympa”. Vi har särskilt avsatt personal med utökat ansvar kring aktivering. Vi tycker om att vara ute i det fria och paddlar gärna kanot, fiskar och går på idrottsevenemang och vi ordnar tävlingar i bland annat boule där vi har en egen bana. Ibland åker vi till Liseberg, Ullared eller Helsingör. Vi gör ofta mindre utflykter i närområdet där dina önskemål styr.

Måltider

Våra kockar lagar all mat från grunden i vårt centralkök och lägger stor vikt vid god, varierad och näringsrik kost. Nutrition är en viktig del av omvårdnaden. Minst en fjärdedel av råvarorna är ekologiskt odlade.

Förutom dagens tre huvudmål serverar vi förmiddags-, eftermiddags- och kvällsfika. Du har alltid tillgång till färsk frukt, kaffe och mineralvatten. Du äter på enheten där du bor. Vårt centralkök arbetar med tema- och önskeveckor där du kan vara med och bestämma om vad som ska serveras. Storhelgerna firar vi traditionsenligt, tillsammans med mat och dryck och ofta även med musikunderhållning. Övriga helger dukar vi fint och äter något extra gott eller gör en utflykt. Vill du gå ut och äta eller fika finns det restauranger att välja bland i centrum samt en cafeteria.

Anhöriga/närstående

Dina anhöriga/närstående är alltid välkomna hit. Vill ni äta tillsammans så meddelar vi bara vårt kök. Vår vaktmästare kan hämta och lämna vid buss- och tågstationerna.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Furuviken

På Furuviken finns totalt fyra enheter och en aktivitetslokal. Boendet är uppdelat på enheterna Linden, Kastanjen och Tallbacken.

Linden har fullt handikappanpassade och möblerade enkelrum på 27 kvadratmeter med dusch, toalett, trinettkök och du har tillgång till flera dag- och TV-rum. Sex av rummen är något mer avskilda, vilket till exempel passar dig med demenssjukdom och som har ökat behov av att vara i lugn miljö. Linden förfogar över två mindre kök och här har du också tillgång till två altaner.

Kastanjen har 16 platser i en renoverad mangårdsbyggnad i två plan, med tillgång till hiss. Avdelningen har fullt handikappanpassade och möblerade enkelrum med dusch och toalett. Här har du också tillgång till ett flertal mindre dag- och TV-rum samt till en stor överbyggd altan. I Kastanjen ligger dessutom Furuvikens centralkök.

Tallbacken är ett separat gruppboende i markplan rustat för dig med Huntingtons sjukdom. Det finns åtta fullt handikappanpassade lägenheter på 37 kvadratmeter vardera, med toalett och dusch. I husets mittpunkt ligger den gemensamma matsalen/dagrummet och enhetens kök. Tallbacken har en öppen planlösning med tillgång till altaner. Personalgruppen här har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har Huntingtons sjukdom.

Samtliga enheter har tillgång till uteplatser. Vår handikappanpassade aktivitetslokal ligger i centrala Markaryd. Furuviken är utrustat med både trygghets- och överfallslarm samt kodlås.

Kommunikationer, service och miljö

De allmänna kommunikationerna trafikeras med buss i Markaryd. Furuviken har egna minibussar för utflykter, sjukhusbesök, hämtning och lämning vid buss- och tågstationerna, med mera. Boendet ligger cirka tre kilometer norr om Markaryd i ett naturnära och lugnt område. En del av vår mark används av en granngård som hästhage. Service och butiker finns i Markaryds centrum dit vi kör så gott som dagligen. Vill du hellre cykla till centrum har vi cyklar och hjälmar att låna ut. För att underlätta för dig som boende, samarbetar vi med bland andra fotvårdsspecialister och frisör som besöker Furuviken regelbundet. Bland traktens sevärdheter kan nämnas Markaryds kyrka med Hunestenen, Hannabadsåsen med naturreservat och Skogaholms slottsruin med Sisse hage i Skararp.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Furuviken finns cirka 73 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Alla pratar svenska och vi har medarbetare som pratar bosniska, kroatiska och serbiska.

Hälso- och sjukvård: vår anställda allmänläkare är på plats varannan vecka och tillgänglig per telefon övrig tid. En gång i månaden finns vår psykiater på boendet för konsultation och är liksom läkaren tillgänglig per telefon under övrig tid. Furuviken har två sjuksköterskor som är omvårdnadsansvariga för två enheter vardera och har också en anställd arbetsterapeut. Omvårdnadspersonalen består av sjuksköterskor och utbildade undersköterskor undantaget några få som är vårdbiträden med lång erfarenhet. Vi har en sjukgymnast knuten till verksamheten. Verksamhetschefen är leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Furuviken på Youtube