Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
7
15-19 år

HVB-hem norr om Borås

HVB Fristad vänder sig i första hand till ungdomar från 15 år upp till 19 år. Ungdomarna kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik, viss kriminalitet, ofta hamna i konflikter med människor i sin omgivning samt ha en hög skolfrånvaro. Vi har sju platser.

På Fristad arbetar vi utifrån modellen Steg för steg som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Tillsammans med ungdomarna arbetar vi därför för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del. Målet är att ungdomarna vid avslutad behandling ska leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet och att de ska ha lärt sig sociala och praktiska färdigheter.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån en tillämpad beteendeanalys som följer en tydligt angiven process. Innehållet i behandlingen och val av åtgärd baseras alltid på beteendeanalysen. Problembeteenden identifieras, därefter görs en prioritering av var vi börjar. Det prioriterade beteendet mäts, för att få reda på hur stort problemet är, innan analysen av beteendets funktion tar vid. Åtgärder bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen. Därefter utvärderar vi och följer upp effekterna av åtgärderna. Ungdomen själv, dennes vårdnadshavare och socialtjänst är delaktiga i processen som har sina rutiner med angivet mål och syfte.

Utifrån vårdplanen upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter. Lågaffektivt bemötande och MI finns även med i vårt arbetssätt med ungdomarna. Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fristad HVB

Fristad är beläget strax norr om Borås. Du bor i eget rum med toalett och dusch och tillgång till gemensamt kök och allrum. Rummet är basmöblerat. Vi har en stor trädgård med uteplats och grill. Allt ligger i markplan. Boendet är försett med larm, bland annat överfallslarm, och på nätterna finns här sovande jour.

Kommunikationer, service och miljö

Fristad ligger nära buss- och tågförbindelser. Vi har också nära till såväl strövområden som service i form av frisör, fotvård, vårdcentral, kiosk, livsmedelsbutik, med mera. I närheten har vi även en badplats. Vid behov får eleverna skjuts av personalen

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Fristad finns cirka tolv medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Vi har sjuksköterska kopplad till vår enhet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.