hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
7

HVB och utredning

Fristad HVB vänder sig till ungdomar i åldrarna 13 till och 18 år med neuropsykiatriska funktionshinder.

På Fristad arbetar vi parallellt med utbildning, sociala och medicinska insatser och beteendeträning. Vi arbetar även med kost, motion och dagliga rutiner för att du som bor här ska må bra till kropp och själ.

Flickor och pojkar som kommer till oss har relationsproblem i förhållande till kamrater, föräldrar, lärare och andra nära relationer. Problematiken består i svårigheter att skapa och fördjupa relationer samt att förhålla sig till fostran och gränssättning. Ungdomarna kan även ha bristande impulskontroll, oförmåga att reglera sina känslor och ett utagerande aggressivt beteende. Neuropsykiatriska funktionshinder kan ha försvårat problematiken. Det kan även finnas inslag av vagabondering, umgänge med personer med missbruk och/eller normbrytande beteenden.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån vårdplanen och bryter ner den i en genomförandeplan där du är delaktig. En stor del av arbetet kring dig handlar om att hitta en daglig struktur vilket innebär en god dygnsrytm och daglig sysselsättning i form av skola eller praktik. Hos oss får du också hjälp till en meningsfull fritid med olika slags aktiviteter.

Våra behandlingsmodeller är flera, bland annat KBT (kognitiv beteendeterapi), MI (motiverande samtal) och CPS (samtalsmetod för att gemensamt lösa problem).

Vi arbetar inte bara med dig utan även med din familj och det nätverk som finns runt dig. Alla våra insatser syftar till att öka din livskvalitet och skapa förutsättningar för ett bra liv och en fungerande vardag för både dig och dem som omger dig.

Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

Aktiviteter

Du är med och bestämmer om vilka aktiviteter vi ska ha. Varje vecka har vi återkommande aktiviteter som träning, simning, promenader, med mera. På själva boendet ägnar vi oss åt att till exempel spela TV-spel, måla och rita och titta på TV tillsammans, då vi samtidigt tränar socialt samspel. Vi ger oss också iväg för att tävla i gokart, spela laserdome, bada, gå på bio, besöka en galleria, och mycket annat. Varje söndag får du ett eget veckoschema med aktiviteter.

I Fristad finns flera gym och idrottsföreningar för bland annat fotboll, innebandy och judo, samt folkhögskola och musikskola.

Måltider

Alla måltider lagas av vår personal, ibland med hjälp av våra elever, och vi äter tillsammans. Du serveras dagens tre huvudmål samt mellanmål. Vi bakar regelbundet. Vi uppmärksammar alltid högtider då vi satsar extra på mat och dukning. Ungefär en gång i veckan äter vi eller fikar på en restaurang eller ett café på annan ort. Mathållningen diskuterar vi fortlöpande i samband med våra personalmöten.

Anhörigkontakt

Din kontaktperson samtalar minst en gång i veckan med dina anhöriga. De är alltid välkomna att hälsa på och vi bjuder in dem till behandlingskonferens var sjätte vecka.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fristad HVB

Fysisk miljö och faciliteter

Fristad är beläget strax norr om Borås. Du bor i egen lägenhet med toalett och dusch, kylskåp och uteplats. Lägenheten är basmöblerad. Du får ta med egna möbler om du vill. Fristad HVB är indelat i större enheter: läxsal, elevrum, TV- och aktivitetsrum samt en med kök och matsal. Vi har också en stor trädgård med uteplats och grill. Allt ligger i markplan. Boendet är försett med larm, bland annat överfallslarm, och på nätterna finns här sovande jour.

Kommunikationer, service och miljö

Fristad ligger nära buss- och tågförbindelser. Vi har också nära till såväl strövområden som service i form av frisör, fotvård, vårdcentral, kiosk, livsmedelsbutik, med mera. I närheten har vi även en badplats. Vid behov får eleverna skjuts av personalen.

Om medarbetarna

På Fristad finns cirka tolv medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska, samverkan med bland annat externa läkare, psykologer, psykiatriker och resurser för rehabilitering.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.