HVB Fristad

hBehandlingshem, HVB
Borås, Västra Götaland
1 av 3 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Fristad är ett behandlingshem som ligger norr om Borås.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Fristad vänder sig till pojkar och flickor i åldern 15-19 år. De ungdomar som placeras på Fristad har ofta:

- Psykosocial problematik
- Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Riskbeteende
- Utåtagerande beteende

Så här arbetar vi

På Fristad arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- MI
- Lågaffektivt bemötande

Familj och nätverk:

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

På Fristad har ungdomarna ett eget rum med toalett och dusch. Fristad har en stor trädgård med uteplats och grill. Allt ligger i markplan.

Fristad ligger nära buss- och tågförbindelser. Vi har också nära till såväl strövområden som service i form av frisör, vårdcentral, kiosk, livsmedelsbutik med mera. I närheten har vi också en badplats.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram och KY-utbildning inom social omsorg.

Visa hela beskrivningen