hBoendestöd

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4
Vuxna

Del av Nytida Boendestödsteam

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, komma igång med olika sysslor eller behlver stöttning vid kontakt med myndigheter kan du får hjälp i form av boendestöd. Du ansöker om stöd hos din socialtjänst i kommunen där du bor. RT Assistans är med i valfrihetssystemet (LOV) i Stockholms Stad samt Nacka kommun, vilket innebär att du som har rätt till boendestöd själv kan välja oss som utförare. Vi har även uppdrag i bland annat Tyresö, Danderyd och Värmdö kommun. Vi har kontor i Liljeholmen där du alltid är välkommen att hälsa på. Vi vänder oss till dig, oavsett vilken målgrupp du kan uppleva dig tillhöra

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om RT Assistans

Boendesöd utgår ifrån ditt hem, men kan också omfatta stöd i situationer utan för hemmet, för att sträka dig i dina förmåga att klara av vardagen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Boendestödjarna uppfyller teamets egna krav samt kraven på kompetens enligt avtal för Stockholm stad och Nacka kommun. Vi vill stötta dig till en ökad självständighet och tar därför tillsammans med dig fram enkla och tydliga strategier för att du lättare ska kunna hantera din vardag. Genom struktur och rutiner kan vi hjälpa dig kompensera för kognitiva svårigheter som till exempel att minnas eller hitta. Vi skriver en individuell plan där vi tillsammans formulerar tydliga mål som vi kontinuerligt följer upp. Vi kan också stötta dig att bryta social isolering, komma igång med aktiviteter eller sysselsättning eller att få stöd i kontakter med både personligt och professionellt nätverk.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.