Nyheter

Viktigt att tänka på alla familjens barn när man blir familjehem

två barn vid matbordet korv makaroner

För den som vill bli familjehem är det naturligt att fundera på hur de egna biologiska barnen påverkas och hur man involverar dem i processen på ett bra sätt.

Susanne Eknander är socionom och arbetar som familjehemskonsulent på Nytidas familjehem. Hon har lång erfarenhet av att jobba med familjehemsvård.

– Det här är det roligaste jobbet man kan ha! Jag får träffa familjer med engagemang, kompetens och driv. Jag får följa barnen som kommer och se hur de utvecklas och hur hela familjen får vardagen att fungera.

De vuxnas beslut

Beslutet att ta emot ett familjehemsbarn är de vuxnas. Därför träffar Susanne och hennes kollegor alltid dem först när en familj har anmält intresse för att bli familjehem. Men hon poängterar att de också vill träffa barnen.

– Barnen behöver vara med. Om ett barn säger att hen inte alls vill är det svårt att gå vidare.

De biologiska barnen i Nytidas familjehem bör inte vara yngre än tre år. Det beror på att små barn behöver få en egen grund att stå på. De behöver ha fått tid med mamma och pappa och slippa var med om det uppbrott som det innebär att ett familjehemsbarn flyttar.

– Många barn tänker att det kan vara kul att få en kompis, men vi placerar inte ett familjehemsbarn som är i samma ålder som de biologiska barnen för att inte konkurrera med dem. Så barnet som kommer till familjen bör vara minst två år yngre eller äldre än familjens egna barn, säger Susanne.

Ett familjehemsbarn blir ofta som ett syskon med andra erfarenheter som man får lära känna.

Snarare blir det mer av en syskonrelation, skulle det bli en kompisrelation är det en extra bonus, menar Susanne. Det är inte säkert att man har samma intressen och gillar samma saker. Barnet som kommer har också ofta upplevt svåra saker och kanske reagerar annorlunda än andra barn.

Bra förebilder

– Min erfarenhet är att föräldrarna är duktiga på att förklara för sina barn att de placerade barnet kan ha svårt med sociala koder eller bli arg och göra sådant som de egna barnen inte får, säger Susanne.

– De biologiska barnen är också ofta bra förebilder. De brukar även kunna berätta om de oskrivna regler som finns i alla familjer och som kan vara svåra att förstå för den som kommer in i familjen, fortsätter hon.

– Vi konsulenter har ett övergripande ansvar. Vi pratar även om hur de biologiska barnen mår. Det är viktigt att barnen vet att vi finns för dem också och att de vågar berätta om något känns svårt. Men föräldrarna själva är duktiga på att vara vaksamma på hur de egna barnen mår, säger Susanne.

Alla barn behöver egen vuxentid

Alla barn i familjen behöver få egen vuxentid med föräldrarna. Ofta är en av familjehemsföräldrarna hemma på heltid. Då kan man hinna städa, tvätta och handla när barnen är i skolan. En del föräldrar upplever därför att de kan ge mer tid till alla familjens barn.

Så småningom flyttar familjehemsbarnet men många familjehem fortsätter att hålla kontakt. Man kanske ses vid jul eller för en kaffe. Barnen kan också ha en egen fortsatt relation på olika sociala medier och bibehåller på så sätt kontakten. Kanske är det en av det viktigaste fördelarna med att växa upp i en familj som tar emot ett annat barn.

– Du får ett syskon med andra erfarenheter, att lära känna. På så sätt växer familjen, säger Susanne.

Susanne Eknander är familjehemskonsulent på Nytida

Har du frågor om att vara familjehem?

Tips när du tar emot ett familjehemsbarn och har egna barn

Att ta emot ett nytt barn i en familj är ett beslut som påverkar alla i familjen. Inte minst de egna barnen. För att hela familjen ska må bra bra tänk på detta.

  • Involvera de egna biologiska barnen tidigt. – Redan när man som vuxen börjar fundera på att bli familjehem är det bra diskutera detta med sina egna barn. Det kan även vara bra att prata med vuxna barn som flyttat hemifrån. Kanske kommer man att få mindre tid att umgås och stötta dem, till exempel med att ta hand om barnbarn. 
  • Var lyhörd och fånga upp barnens frågor. – Familjehemsbarnet kanske agerar på ett sätt som ditt biologiska barn inte förstår eller får göra. Ett barn som placeras i familjehem har ofta varit med om svåra saker som gör att det kan agera annorlunda, detta är något man kan behöva förklara.
  • Glöm inte bort de biologiska barnens känslor. – Det är inte självklart att omedelbart tycka mycket om eller bli kompis med ett nytt barn/ungdom. Det är ok att känna så. Dock är det viktigt att det finns acceptans och respekt mellan alla medlemmar i familjen.
  • Familjen förändras när det kommer in en ny medlem. – Alla barnen, både de biologiska och familjehemsbarnet, behöver få egen ensam vuxentid.

Lyssna