Nyheter

Viktigt att hjärtat är med för den som vill bli familjehem

Tony Blomberg är gruppchef på Nytida med ansvar för Nytidas familjehemsplaceringar. Han har också egen erfarenhet av att vara familjehem och berättar att Nytida gärna tar emot fler familjer som vill göra denna insats.

Att se till barnets bästa är självklart det som betyder mest. För den som vill bli familjehem är det viktigt att ha ett personligt intresse och att hjärtat är med. Samtidigt måste man på djupet förstå vilka behov som barnet har, menar han. Nytidas roll är att stötta familjerna som öppnar sina hem.

– När vi träffar nya familjer försöker vi ge en verklig bild av vad det innebär att vara familjehem och av vilka behov man måste kunna tillgodose, säger Tony.

Det handlar om att se till barnets alla behov: att han eller hon äter och sover, att skola och fritidsaktiviteter fungerar samt att delta i möten kring barnet. Viktigt är också att se till att familjen verkligen förstår att den unga person som ska finnas i familjen måste vara delaktig i allt som familjen gör och också fungera tillsammans med familjens egna barn.

En familj kan idag se ut på många sätt och det finns naturligtvis inga krav på att det bara är de traditionella kärnfamiljerna som kan bli familjehem. Eftersom familjer är olika kan också familjer passa olika bra för olika placeringar. Därför menar Tony att man bör tänka igenom och vara så konkret som möjligt kring placeringen, om man till exempel kan tänka sig att ta emot ett litet barn eller ett äldre barn, ett ensamkommande barn eller om barnet ska vara nära i ålder eller inte till familjens egna barn. Ju tydligare man är desto lättare är det att göra en matchning som passar både familjen och den unge.

Omsorg om barnen

Varför vill familjerna bli familjehem?

– Familjerna känner omsorg om barnen. De vill bidra och ge dem en trygg och fast punkt i livet. I en del fall har man själv varit familjehemsplacerad eller känner någon som har varit det och vill ge tillbaka, säger Tony.

En bärande tanke inom svensk socialtjänst är att det är bäst för barn att vara med sina biologiska föräldrar och att bibehålla kontakten med dem. I en del fall kommer den unge att kunna flytta tillbaka till ursprungshemmet, i andra fall går inte det. Tony vet av egen erfarenhet att det är lätt att fästa sig vid ett barn som levt i familjen under en lång tid.

– Separationen kan vara jobbig men fokus måste vara på vad som är bäst för barnet. När barnet flyttar får man tänka på vad det har fått med sig. Han eller hon har haft det bra och kunnat knyta nya relationer. För framtiden kan det betyda mycket för ett barn att ha haft andra vuxna än föräldrarna runt sig.

Många gånger består också relationerna även efter att barnet har flyttat. Tony berättar om familjer som fortsätter att fira jul och träffas långt efter att placeringen har upphört.

– Det blir lätt som en livsstil att ta emot barnen. Som förälder utsätts man för utmaningar både från sina egna barn och av andras, men man får också så oerhört mycket tillbaka.