Nyheter

Vi ska bli Sveriges bästa barn- och ungdomsboende!

Ranängen medarbetare

Ranängens barn- och ungdomsboende vann Nytidas kvalitetspris 2018. I motiveringen lyfts särskilt fram hur Ranängen i sitt dagliga arbete lever upp till Nytidas vision att göra världen lite bättre, en människa i taget.

Ranängen ligger en halvtimmes tågresa från Göteborg i den lilla orten Lödöse. Här finns bland annat också Nytidas Solhaga skola där de fem barn och ungdomar som bor på Ranängen går.

star wars

Boendet ryms i en stor villa och det doftar från köket av dagens mellanmål, nybakta pizzabullar. Huset har gott om utrymme, trappor och ingångar på flera ställen. Det ger stor frihet att verkligen kunna anpassa boendemiljön efter varje persons behov. Behöver någon mer än ett rum, avskildhet eller äta i ett mindre sammanhang går detta att ordna. På flera väggar finns Nalle Puh-figurer målade, en boende gillar Star Wars och både Dart Wader och Chewbacca pryder väggarna utanför rummet. Det är en medarbetare som är duktig på att måla. Varje rum bär sin prägel av den som bor där, precis som i vilket hem som helst.

Just nu inreds ett lekrum eftersom ett yngre barn nyligen har flyttat in samt ytterligare ett TV-rum och ett avslappningsrum. Även detta är ett sätt att möta varje unikt behov.

– Ibland kan de själva berätta, annars försöker vi gissa vad de behöver för stimulans för att vilja komma ut ur sina rum och umgås, säger Linus Östling som är gruppchef.

På Ranängen råder ett lugn och trivsel både bland medarbetare och boende. Men så var det inte när Anna Åberg började som verksamhetschef för drygt två år sedan. Efter flera chefsbyten fanns en oro i medarbetargruppen som smittade och flera som inte riktigt trivdes.

– Mitt mål när jag började var att på Ranängen skulle vara fem barn som mår jättebra, fem nöjda föräldrapar, fem nöjda kommuner och en personalgrupp som trivs, säger Anna Åberg.

Det har hon och medarbetarna lyckats uppnå. Kvalitetspriset är ett kvitto på detta och enligt Linus har det betytt mycket för personalgruppen att deras arbete har uppmärksammats.

Det nya ledarskapet blev en vändpunkt berättar Linda Brorson som är pedagog och boendestödjare.

– Anna och Linus är närvarande, de litar på oss och stöttar oss i våra beslut. Vi är ett team och nu lägger vi tiden på rätt saker och fokuserar på dem som bor här, säger hon.

– När jag började var personalgruppen osäker och vågade inta ta eget ansvar, men jag såg också att det fanns en stor kunskap och framför allt att de hade ett fantastiskt bemötande av barnen, säger Anna.

Jobbar med utgångspunkt i vision och värderingar

På Ranängen jobbar man verksamhetsnära, med utgångspunkt i vision och värderingar. Att göra världen lite bättre en människa i taget innebär att se varje barn och ungdom och att lösningarna är anpassade utifrån var och en av dem. Man tar små steg i taget mot nya mål. Målen som sätts upp ska barnen klara att nå. Det kan till exempel vara att packa ryggsäcken själv eller att hitta nya strategier för att klara av att medverka i sociala sammanhang.

– Jag vet inte vem som blir gladast när de lyckats nå ett mål och klarar av något som varit svårt, de eller vi, säger Linus.

Arbetet är långsiktigt, kräver tålamod och uppföljning samt att man vågar prova nytt om det inte fungerar. Det handlar om att hitta kreativa lösningar för motivation och lek samt att bygga förtroende och trygghet.

Leklusten och förtroendet syns tydligt när en pojke vill att Anna, Linus och Linda ska leka med hans dinosaurier. En efter en går de fram och känner på en orange dinosaurie med piggar på ryggen. En efter en rycker de undan handen och ropar ”aj”. Pojken skrattar och kontakten är omedelbar i leken.

Trots att Ranängen nu fått Nytidas Kvalitetspris är Anna ännu inte helt nöjd.

– Jag sa när jag började att vi ska bli Sveriges bästa barn- och ungdomsboende och det är fortfarande målet.

Lyssna