Trädgården behandlingshem, ligger i Mölndal strax utanför Göteborg och öppnade för knappt ett år sedan, i augusti 2018. Trädgården har nischat in sig på att stödja ungdomar mellan 15 och 20 år med psykosociala svårigheter och lättare funktionshinder inom autismspektrat.

Verksamhetschef Staffan Alexandersson menar att ungdomarna som flyttar till Trädgården många gånger är en mellangrupp som skulle kunna passa in i både vanliga HVB-hem eller i LSS-boenden. Svårigheterna är oftast psykosociala men kan också bero på en funktionsnedsättning som kan ta sig uttryck i symptom som missbruk eller självskadebeteenden men också lågt självförtroende och ett stort behov av trygghet.

Trädgården tar emot ungdomar från hela landet och kan hämta och lämna på plats om det behövs. Här finns också akutplatser där man kan ta emot med en timmes varsel. En fördel för socialtjänsten som placerar inom Nytida är företagets bredd och storlek. Skulle det inte fungera på Trädgården kan man hjälpa till med ett annat boende. Man kan också erbjuda en vårdkedja eller ett nästa steg till öppenvård eller stödboende.

– Det underlättar för ungdomarna. En av de boende som varit här i nio månader ska flytta om tre, men redan nu kan ungdomen få träffa och lära känna sin nya stödperson, säger Staffan.

Staffan och hans medarbetare insåg snabbt att grupprocesser inte fungerar med de här ungdomarna utan det handlar om att arbeta med varje person individuellt. Uppdraget kan vara att främst arbeta med att det vardagliga ska fungera som att gå i skola, laga mat, städa, duscha, snarare än problembeteenden. Ofta går det dock hand i hand och med personer som har till exempel autism kan det vara svårt att veta vad som är vad.

– Exempelvis kan ett symtom eller oönskat tillstånd hindra ett i övrigt vardagligt leverne. Då gäller det att hitta en gemensam utgångspunkt eller överenskommelse med ungdomen som minskar symtomet och ökar möjligheterna till ett mer vardagligt liv. Då kan en person som kanske vanligtvis drar sig undan, plötsligt bli mer kommunikativ och delta i fler gemensamma händelser. Därefter görs en ny överenskommelse och stegvis kan ungdomens symtom minskas, förklarar Staffan.

– Vi möter varje enskild ungdoms behov. Målet är att de ska bli så självständiga som möjligt i vardagen och kanske kunna flytta till ett annat boende så småningom. De ska bli oberoende av oss. Vi provar oss fram, ibland släpper vi taget för fort och då får vi backa, säger Zara Hedlund, medarbetare på Trädgården.

Engagemang för de unga

Arbetsgruppen består av tio personer och för Staffan har det varit viktigt att de som anställs har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med den här gruppen barn och unga. Dessutom behöver man gilla att arbeta med ungdomsgruppen då allt de gör, görs tillsammans i en anda av att bygga upp förtroendefulla relationer och samarbeta.

– Alla som arbetar här är engagerade i ungdomarna och ställer upp för varandra, säger Staffan.

Han får medhåll av Zara Hedlund och kollegan Casper Krönlein.

– Vi är en fantastisk arbetsgrupp som gör ett så bra arbete tillsammans, alla har en hög kompetens, vi tänker lika och tycker det är kul att jobba med människor, säger Zara.

– Men det är en utmaning att jobba med människor och det tar tid att bygga förtroende. Det gäller att stå kvar och att stå för det man säger att man ska göra. Att vi som arbetar här besitter den kompetens vi gör är viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomarna så att alla kan känna sig trygga, säger Casper.

Staffans vill dessutom att det ska kännas så hemlikt som möjligt att bo här. De är generösa med att man får välja mat man gillar och gå och fika om man vill det. Ett kvitto på att de lyckas är att köket är en samlingspunkt där de unga trivs.

– Det känns så bra att hitta de små ögonblicken som när vi sitter i köket och jag kan skämta med en kille som egentligen inte brukar skämta. Jag blir stolt när jag ser barnen som varit här en tid och sen är flygfärdiga. Jag tänker att vi gör något riktigt bra!

Läs mer om Trädgården behandlingshem
Sökningen returnerade inga resultat
Här hittar du alla Nytidas HVB-hem för barn och unga
Totalt 18
HVB
HVB Bakareboda
Nytida Bakareboda är ett mindre behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB, Stödboende
Trädgården behandlingshem
Nytida Trädgården är ett mindre behandlingshem som ligger i Mölndal utanför Göteborg. ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
HVB, Sysselsättning
HVB Spjutsbygd
Nytida Spjutsbygd är ett behandlingshem som ligger strax utanför Karlskrona. I nära anslutning ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Villa ED
Nytida Villa Ed är ett behandlingshem som ligger i Edsbruk utanför Västervik. Verksamheten har ...
Edsbruk, Kalmar
Detaljer
HVB
Gottröra behandlingshem
Målgrupp Vi på Nytida Gottröra Behandlingshem i Rimbo hjälper barn och unga mellan 15-20 år ...
Rimbo, Stockholm
Detaljer
HVB
HVB Billingeby
Nytida Billingeby är ett behandlingshem som ligger i Billinge i Eslövs kommun. Verksamheten har ...
Billinge, Skåne
Detaljer
HVB, Utredning
Björklyckan HVB
På Björklyckan välkomnar vi föräldrar med barn 0-13 år Björklyckan är ett utredningshem ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
Akutboende, HVB
Teckomatorp HVB för Barn och Unga
Nytida Teckomatorp är ett akutboende som ligger i Teckomatorp i Skåne. Vi har beredskap att med ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
HVB
Munkedal HVB
Nytida Munkedal är ett mindre behandlingshem som ligger i Munkedal. Målsättningen är att den ...
Munkedal, Västra Götaland
Detaljer
HVB, Stödboende
Nytida Boa Mellanvård
Nytida Boa Mellanvård är ett steg mot eget boende där du som ungdom/ung vuxen kan få stöd och ...
Stockholm
Detaljer
HVB
C4
HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
HVB
Möllagården
Nytida Möllagården Axet är ett behandlingshem som ligger i Hörby. Målsättningen är att den ...
Hörby, Skåne
Detaljer
HVB
Fristad HVB
Nytida Fristad är ett behandlingshem som ligger norr om Borås. Målsättningen är att den unge ...
Fristad, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Fammarp
Nytida Fammarp är ett behandlingshem som ligger utanför Halmstad. Målsättningen är att den ...
Halmstad, Halland
Detaljer
Barn- och ungdomsboende, Gruppbostad, HVB
ASP Center
LSS-boendet ASP Center vänder sig till dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande ...
Boden, Norrbotten
Detaljer
HVB
HVB Strömmen
Nytida Strömmen är ett behandlingshem som ligger i Norrköping. Målsättningen är att den ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
HVB, Utredning
Kängurun Familjebehandlingshem
Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god utveckling och trygg uppväxt genom att ...
Skara, Västra Götaland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler