hKorttidsboende, Träningsboende

Egen regi
SoL 7.1.3
Vuxna
18-35 år

Villa Nockeby i Bromma (Stockholm) riktar sig till vuxna personer i åldern 18-35 år med psykisk funktionsnedsättning – allt ifrån ångestproblematik och självskadande beteende till specifika psykiatriska diagnoser. Vi har kompetens att hantera de utmaningar som komorbiditet (samsjuklighet) innebär och kapacitet att ta oss an de mest komplexa placeringarna. De som placeras hos oss kan således även ha en neuropsykiatrisk diagnos i kombination med psykiatrisk problematik. Vår ambition är att bryta den ofta förekommande cykeln av upplevda misslyckanden och byta ut destruktiva beteendemönster mot konstruktiva. För att åstadkomma detta behövs funktionella verktyg och alternativa strategier.

I verksamheten finns en legitimerad psykolog som ansvarar för alla behandlande insatser, vilket bland annat innefattar att samla de externa aktörer som finns kring personen och sedan successivt koppla på de behandlingsinterventioner som är nödvändiga för att uppnå resultat enligt den uppsatta målbilden. Med andra ord erbjuder vi en insats som är skräddarsydd efter individens verkliga behov. I praktiken betyder det att vi kombinerar insatser och bygger unika moduler utifrån en kartlagd prioriteringsordning. På så vis får individen det medbestämmande som är avgörande för att uppnå motivation till varaktig förändring. Vi arbetar med individuella stödsamtal enligt såväl KBT som MI och tillämpar alltid ett lågaffektivt bemötande i relation till klienterna.

Utöver behandlande insatser ger vi stöd i att planera och genomföra sysslor i den dagliga livsföringen. Vi finns också till hands vid fritidsaktiviteter och bistår i kontakter med diverse myndigheter och samhällsinstanser.

Du som placeras hos oss har kanske flera misslyckade eller oavslutade placeringar bakom dig. Vår ambition är att bryta den negativa spiralen och få dig att uppleva att du kommer framåt i ditt liv. Vi ger oss inte, vi står kvar - även när det är svårt.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Villa Nockeby

Villa Nockeby har sju platser och är beläget i en fristående vårdfastighet i naturskön miljö med närhet till vatten. I de ljusa lokalerna med öppen planlösning finns såväl gemensamma utrymmen och kök som boendelägenheter (rum med eller utan eget badrum) fördelade på tre halvetage. Boendets utformning ger möjlighet till både avskildhet och gemenskap, allt efter humör och behov. I närheten finns ett litet centrum med närlivs-butik och andra serviceinrättningar. På två minuters gångavstånd finns bussar in till Stockholms centrala delar. Villa Nockeby tillämpar riksintag, vilket betyder att vi tar emot förfrågningar från hela landet.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Hos oss arbetar både behandlingspedagoger och socionomer samt en behandlingsansvarig psykoterapeut och administrativ personal med ansvar för den övergripande kvaliteten på våra insatser.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.