Vassmolösa barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Vassmolösa, Kalmar
1 av 9 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Vassmolösa är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar, 13-18 år eller så länge man går i skolan, med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.

På Vassmolösa barn och ungdomsboende stöttar vi dig steg för steg mot att bli allt mer självständig, som en förberedelse inför livet som vuxen. Vi utgår från dina behov, starka sidor, intressen och drömmar i vår genomförandeplan. I all verksamhet tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din förmåga.

Vi arbetar lösningsfokuserat och använder en tydliggörande pedagogik, Teacch (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Med Teacch får du bland annat scheman och andra hjälpmedel som underlättar din vardag.

Vi ser till helheten i ditt liv. Därför är det viktigt för oss att samarbeta med nätverket av personer runt omkring dig. Inte minst din familj. Att stärka relationerna med familjen är ett av våra mål.

Fysisk miljö

Boendet Vassmolösa är beläget i en by cirka två mil utanför Kalmar. Härifrån når man hav och skog med en kort bilresa.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen