hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna
60

Daglig verksamhet i Vallentuna

Om verksamheten

Dagliga verksamheten Vallbostrand Industri och Hantverk inom LSS vänder sig till dig med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada.

Vi vill erbjuda dig en meningsfull vardag i en miljö där du blir stimulerad och känner dig trygg. När du är trygg har du lättare att utveckla dina förmågor och bli allt mer självsäker i det du gör.

Tillsammans med dig gör vi en målsättningsplan som styr vårt pedagogiska arbete. Vi satsar på att visa omsorg, vara tydliga och engagerade. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap men också med struktur och gränser. För dig innebär det att du får en personligt anpassad och förutsägbar vardagsmiljö som är trygg och förhoppningsvis inspirerar dig.

Våra arbetsområden

Kort sagt producerar vi egna spelet ”Lusen", monterar och paketerar förstaförbands-tavlor, tillverkar reklamartiklar, tar fram en egen tidning och har en keramikverkstad med egen butik i Vallentuna centrum. En närmare presentation av våra arbetsområden ser ut så här:

Centrumgrupperna:

Vallbotidningen. Redaktionen ingår i Mediagruppen. Arbetet med tidningen sker två dagar i veckan, och tidningen kommer ut tre till fem gånger per år. Övriga dagar arbetar gruppen med datorhantering, där texter skrivs och bilder bearbetas. Man tar också emot beställningar från andra grupper, exempelvis att göra scheman, fotografera, skriva mat- adress- och närvarolistor, med mera. Mediagruppen bloggar minst en gång i veckan.

GjuteriEtt. Här tillverkas keramiska föremål i egentillverkade gjutformar. Kaffe- och temuggar

utgör den huvudsakliga produktionen och försäljningen av det som tillverkas på GjuteriEtt sker i Vallboden. Dessutom erbjuds högläsning, promenader och musik.

Vallboden. Här finns en välutrustad keramikverkstad med egen butik där vi säljer produkter från både GjuteriEtt och Vallboden. Arbetet i verkstaden är inriktat på skulptural keramik som djur och frukter samt enkla bruksföremål som fat, skålar och vaser.

Industrihuset:

Legoavdelningen. På denna avdelning arbetar vi dels med montering av nyckelbrickor, dels med montering av reklam i dessa. Vi arbetar även med ultraljudssvetsning av bland annat ventilationsdetaljer för bussar och lastbilar.

Lusen blå och Lusen gul. Här sorterar och förpackar vi vårt sällskapsspel ”Lusen”. Gruppen utför dessutom arbeten till olika utomstående företag, där det ingår paketering och vägning av skruv.

Paketeringen. Avdelningen arbetar med förpackning av förbandsmaterial respektive färdigställning av förbandstavlor till både Sverige och utlandet. Dessutom erbjuds högläsning, promenader och musik.

Solrosen. En grupp för personer med autism som arbetar med individuellt anpassade uppgifter och mycket social träning. Vi förpackar och rensar sällskapsspelet ”Lusen”, bakar till övriga verksamheter och arbetar med sömnad. Vi är mycket ute i skog och mark och sjunger och spelar en gång i veckan. En avdelning heter Kvisten och ligger i Okvista industriområde i Vallentuna.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Vallbostrand Industri & Hantverk

Industri och Hantverk ligger dels centralt i Vallentuna (Centrumgrupperna), dels strax utanför centrum (Industrihuset).

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.