Visa alla bilder

hDaglig Verksamhet, Gruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§10, LSS 9§9
Vuxna

Olika typer av boenden

Trehörna erbjuder LSS-boende och sysselsättning för vuxna med intellektuella och psykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder en kombination av olika sorters boenden och en bred daglig verksamhet. VI arbetar med beprövade metoder som bygger på tydliga strukturer, framförallt lågaffektivt bemötande och Collaborative Problem Solving (CPS).

Anpassade boenden

Trehörna har många olika typer av boende anpassade efter funktionsnivåer och behov. Det finns möjlighet att bo i ett gruppboende med stor personaltäthet och så småningom flytta vidare till ett boende med mindre personal, till en lägenhet med dygnet-runt-personal eller till en vanlig hyreslägenhet med en lägre grad av personaltillsyn. Omvänt går det bra att byta från ett mindre personalintensivt boende till ett där tillsynen är större. Våra boenden har viss geografisk spridning och många av servicelägenheterna ligger i vanliga bostadshus.

Medbestämmande och anhörigträff

För att alla ska få vara med och säga vad man tycker om bland annat aktiviteter, ordnar vi husmöten på boendet. Dessa är givetvis frivilliga att delta i. En gång om året bjuder vi in anhöriga och legala företrädare till en gemensam träff.

Måltider

Du kan äta på egen hand eller tillsammans med dina grannar. Många av våra boende planerar maten och äter gemensamt. På våra husmöten kan du vara med och diskutera gemensamma delar av mathållningen på boendet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trehörna

Till Trehörna hör 13 boendeenheter – som förutom gruppbostäder också utgörs av servicebostäder. På Trehörna-området hittar man Villorna (Villa 1, 2, 3, 4) och Mandolinen. I det närliggande samhället Urshult finns Petters, Dahlforsen, Åkervägen, Dalen och Höjden. En mil söder om Trehörna ligger samhället Ryd och där finner du våra två seniorboende som kort och gott kallas för Ryd. En mil norr om Trehörna ligger Tingsryd och här ligger boendeenhet Tingsryd.

55 lägenheter är fördelade på elva gruppboenden. I en gruppbostad bor du i en egen lägenhet i en enplansvilla. Lägenheten är på cirka 40 kvadratmeter och har kök, badrum och uteplats. Du sätter din prägel på lägenheten med egna möbler och personliga saker. På gruppboendet har du tillgång till gemensamt kök och allrum där du kan umgås, syssla med olika aktiviteter, med mera.

Busshållplatser finns i närheten av våra boenden som i huvudsak ligger lantligt med naturen inpå knuten. Service och butiker finns i våra närsamhällen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Trehörna boenden och dagliga verksamheter finns cirka 253 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska i samarbete med placerande kommuner och landsting. På LSS-bostäder i Ryd, för äldre personer med funktionsnedsättningar, finns undersköterskor. Trehörna har arbetsterapeut samt personal med målgruppsinriktade vidareutbildningar inom exempelvis neuropsykiatri.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Trehörna på Youtube