Visa alla bilder

hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna
6

Vi ger extra stöd och satsar på naturupplevelser

Trappan är en daglig verksamhet inom LSS som är till för dig som behöver extra mycket stöd och som tycker om att vara ute i naturen. Med upplevelser som stimulerar dina sinnen, främst ute i naturen men även i våra specialutformade lokaler, får du hjälp att uppleva ro, harmoni och minskad stress. På så vis arbetar vi för att öka ditt välbefinnande och din livskvalitet. Även mer traditionella inslag av aktiviteter ingår i vår verksamhet och anpassas naturligtvis efter dina intressen och förmågor. Vårt mål är att verksamheten ska vara trivsam och kännas meningsfull, stimulerande och utvecklande. Hos oss får du en individuell utvecklingsplan som vi uppdaterar vartefter. För att du ska bli sedd och få det stöd du behöver, har vi endast plats för sex deltagare.

Arbete och aktiviteter

På Trappan anstränger vi oss för att hitta arbetsuppgifter som stämmer väl överens med dina egna önskemål och färdigheter. Vad gäller aktiviteter utgår vi från ditt behov och din dagsform. Inomhus erbjuder vi sinnesstimulerande aktiviteter i olika rum samt en aktivitetsslinga som tränar fin- och grovmotoriska färdigheter. När vädret tillåter är vi ute i naturen. I närheten av Trappan har vi strövområden dit vi tar oss med egen buss. Vissa aktiviteter gör vi i grupp men oftast genomför du dina aktiviteter enbart tillsammans med en handledare.

Måltider och anhörigkontakt

Alla har med sig sin matlåda som man kan värma i köket och äta tillsammans eller enskilt om man föredrar det. För att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt, och alla ska känna sig trygga, vill vi ha nära kontakt med anhöriga eller legal företrädare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trappan daglig verksamhet

Trappan ligger i närheten av ett villa- och industriområde, mitt i samhället men ändå avskilt. Vi har promenadvägar i direkt anslutning till våra lokaler. Pendeltåg och bussar finns i Handens centrum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Trappan finns fyra medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg. Stödteckenkunnig personal finns i verksamheten. Personalen är van att hantera medicinskteknisk utrustning och andra hjälpmedel.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.