hStödboende

Egen regi
Barn & Unga, Vuxna
5

Stödboende med insatser efter behov

Kristianstad stödboende vänder sig till ungdomar från 16-20 år som har ADHD/ADD, Autism och/eller socialt normbrytande beteende.

Vi erbjuder kvalificerat stöd på olika nivåer. Då behoven varierar stort, anpassar vi stödet i motsvarande grad. Hos oss bor du i en av våra lägenheter som ligger i centrala Kristianstad. Vi är specialiserade på att arbeta med utgångspunkt från din aktuella funktionsnivå. Utifrån den nivå du befinner dig på får du vårt stöd att utveckla och stärka dina strategier för att fungera i vardagen.

Kvalificerat boendestöd och öppenvård

Hos oss bor du i en lägenhet som är fullt utrustad med allt du behöver. Behöver du mycket stöd har ni täta träffar, personal finns tillgänglig 24 timmar per dygn. Våra lägenheter är av varierande storlek för att passa olika behov. Vi har ett tätt samarbete med vår öppenvård där vi skräddarsyr lösningar för just dina behov.

Stödboendet

En plats i våra stödboendelägenheter innebär att vi startar med en insats som ofta är mer omfattande. I takt med att din vardag fungerar bättre, och du blir allt mer självständig, trappar vi sedan ner våra insatser steg för steg. Typen av insatser anpassar vi efter dina behov och insatserna ges när du behöver dem.

När vi börjar vårt uppdrag tar vi fram en funktionsbeskrivning som bygger på dina kunskaper och förmågor. Med stöd av den kan du och vi hitta de tillfällen i vardagen som är mest utmanande för dig. Beskrivningen kartlägger samtidigt på vilka nivåer du fungerar. Utifrån detta planerar vi vilka insatser som behövs för att du ska få det stöd du behöver i olika situationer. Vår förhoppning att vi ska kunna följa dig så långt som möjligt på din resa och i din utveckling. Ju mer du klarar själv desto mindre insatser ger vi dig, men stöttar dig successivt till att klara dig själv.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Kristianstad

Vi erbjuder en- och tvårumslägenheter för dig som klarar att bo själv. Vi har även trerumslägenheter för boende som behöver ha mer personal omkring sig.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Kristianstad stödboende finns cirka tio medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.