Stödboende Kristianstad (f.d. Målet) för unga och vuxna

hStödboende
Kristianstad, Skåne

Om verksamheten

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Stödboende Kristianstad.

Möjligheten för ungdomar att ha en träningslägenhet i Nytidas stödboendes regi har utvecklats från en komplimenterande insats, till att vara en central del av vårt förändringsarbete med unga.

Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär och samtidigt koppla ihop det med drogfrihet och en fungerande struktur ser vi som ett framgångsrikt sätt att arbeta på.

Våra boenden kan kombineras med olika stödinsatser som strukturerat öppenvårdsprogram eller kvalificerad kontaktperson (tidigare Måletpaketet).

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Stödboende Kristianstad