hStödboende

Egen regi
LVU, SoL
Barn & Unga
10
16-20 år

Stödboende med insatser efter behov

Hörby stödboende vänder sig till ungdomar 16-20 år som har ADHD/ADD, Autism och/eller socialt normbrytande beteende.

Vi erbjuder kvalificerat stöd på olika nivåer. Då behoven varierar stort, individanpassar vi stödet i motsvarande grad. Hos oss bor du i en av våra lägenheter som ligger när vårt personalkontor. Vi är specialiserade på att arbeta med utgångspunkt från din aktuella funktionsnivå. Utifrån den nivå du befinner dig på får du vårt stöd att utveckla och stärka dina strategier för att fungera i vardagen. Vi arbetar lösningsfokuserat, lågaffektivt och ser till att det finns en tydlighet och struktur i din vardag.

Boende

Hos oss bor du i en lägenhet som är fullt utrustad med allt du behöver. Behöver du mycket stöd bor du tillsammans med personal, annars finns personalen i en lägenhet nära din och de finns där för dig 24 timmar per dygn. Våra lägenheter är av varierande storlek för att passa olika behov. För den som till exempel behöver mycket stöd, hela dygnet behövs det ofta också en större lägenhet.

Personal tillgänglig dygnet runt.

Stödboende - Nivåboende innebär att vi startar med en insats som ofta är mer omfattande. I takt med att din vardag fungerar bättre, och du blir allt mer självständig, trappar vi sedan ner våra insatser steg för steg. Typen av insatser anpassar vi efter dina behov och insatserna ges när du behöver dem.

När vi börjar vårt uppdrag tar vi fram en funktionsbeskrivning som bygger på dina kunskaper och förmågor. Med stöd av den kan du och vi hitta de tillfällen i vardagen som är mest utmanande för dig. Beskrivningen kartlägger samtidigt på vilka nivåer du fungerar. Utifrån detta planerar vi vilka insatser som behövs för att du ska få det stöd du behöver i olika situationer. Vår förhoppning att vi ska kunna följa dig så långt som möjligt på din resa och i din utveckling. Ju mer du klarar själv desto mindre insatser ger vi dig, men stöttar dig successivt till att klara dig själv.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Hörby

Hörby stödboende erbjuder en- och tvårumslägenheter för dig som klarar att bo själv. Vi har även tre- och fyrarumslägenheter för boende som behöver ha mer personal omkring sig.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.