Stödboende Hörby för unga

hStödboende, Öppenvård
Hörby, Skåne

Om verksamheten

Hörby stödboende och öppenvård vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som har ADHD/ADD, Autism och/eller socialt normbrytande beteende.

Vi erbjuder kvalificerat stöd på olika nivåer. Då behoven varierar stort, individanpassar vi stödet i motsvarande grad. Vi är specialiserade på att arbeta med utgångspunkt från din aktuella funktionsnivå. Utifrån den får du vårt stöd att utveckla och stärka dina strategier för att fungera i vardagen. Vi arbetar lösningsfokuserat, lågaffektivt och ser till att det finns en tydlighet och struktur i din vardag.

Genom öppenvårdsinsatser har vi möjlighet att skräddarsy ett kontaktmannaskap som stöttar och vägleder utifrån behov och uppdrag.

Boende

Hos oss bor du i en lägenhet som är fullt utrustad med allt du behöver. Personal finns i en lägenhet nära din och de finns där för dig 24 timmar per dygn, med sovande jour. Våra lägenheter är av varierande storlek för att passa olika behov. För den som till exempel behöver mycket stöd, hela dygnet behövs det ofta också en större lägenhet.

Personal tillgänglig dygnet runt

Stödboende - Nivåboende innebär att vi startar med en insats som ofta är mer omfattande. I takt med att din vardag fungerar bättre, och du blir allt mer självständig, trappar vi sedan ner våra insatser steg för steg. Typen av insatser anpassar vi efter dina behov och insatserna ges när du behöver dem.

När vi börjar vårt uppdrag tar vi fram en funktionsbeskrivning som bygger på dina kunskaper och förmågor. Med stöd av den kan du och vi hitta de tillfällen i vardagen som är mest utmanande för dig. Beskrivningen kartlägger samtidigt på vilka nivåer du fungerar. Utifrån detta planerar vi vilka insatser som behövs för att du ska få det stöd du behöver i olika situationer. Vår förhoppning att vi ska kunna följa dig så långt som möjligt på din resa och i din utveckling. Ju mer du klarar själv desto mindre insatser ger vi dig, men stöttar dig successivt till att klara dig själv.

Fysisk miljö

Hörby stödboende erbjuder en- och tvårumslägenheter för dig som klarar att bo själv. Vi har även tre- och fyrarumslägenheter för boende som behöver ha mer personal omkring sig.

Om medarbetarna

Vi eftersträvar en personalgrupp sammansatt av olika utbildningsbakgrund, ålder och kön för att möta olika behov av stöd hos barnen och ungdomarna. Exempel på utbildningsbakgrund för medarbetarna i verksamheten är socionom, socialpedagog och behandlingspedagog. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Via vår egen utbildningsorganisation LÄRA (lara.se) vidareutbildar vi våra medarbetare inom ovan nämnda diagnoser, metoder och förhållningssätt samt eventuell tillkommande problematik. Via LÄRA anordnar vi även handledning för fortsatt kompetensutveckling eller för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Stödboende Hörby

Lyssna