HVB och stödboende Trädgården

hBehandlingshem, HVB, Stödboende
Mölndal, Västra Götaland
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Trädgården är ett behandlingshem som ligger i Mölndal utanför Göteborg. Trädgården har 9 platser på HVB-hemmet och 2 platser i stödboendet som ligger i anslutning till HVB-hemmet.  Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Trädgården vänder sig till pojkar och flickor i åldern 15-20 år. Stödboendet vänder sig till pojkar och flickor i åldern 16-20 år. De ungdomar som placeras på Trädgården har ofta:

- Psykosocial problematik

- Riskbeteende och normbrytande beteende

Ungdomarna kan också ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvårar problematiken.

Så här arbetar vi

På Trädgården arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde. Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten

Övriga metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningssätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- Kris- och traumautbildning
- ART
- Lågaffektivt bemötande
- MI

Familj och nätverk

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Fysisk miljö

Trädgården har totalt 11 platser och två boendeformer. HVB-boendet där behandlingsdelen är mer central och utslussningsboendet där stödfunktionerna är mer anpassat till eget boende. I en närbelägen fastighet finns sedan ett flertal stödboende inom Nytida där öppenvårdsinsatser är mer vanliga.

Trädgården behandlingshem är både beläget nära ett grönområde och en stadsliknande miljö. Daglig sysselsättning och aktivitet finns inom boendet eller i närområdet och skolmöjligheter finns i närheten.

Om medarbetarna

Vi eftersträvar en personalgrupp sammansatt av olika utbildningsbakgrund, ålder och kön för att möta olika behov av stöd hos barnen och ungdomarna. Exempel på utbildningsbakgrund för medarbetarna i verksamheten är behandlingspedagog, undersköterska, socialpedagog och beteendevetare. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Via vår egen utbildningsorganisation LÄRA (lara.se) vidareutbildar vi våra medarbetare inom ovan nämnda diagnoser, metoder och förhållningssätt samt eventuell tillkommande problematik. Via LÄRA anordnar vi även handledning för fortsatt kompetensutveckling eller för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Trädgården behandlingshem

Lyssna