Visa alla bilder

hHem för viss annan heldygnsvård

Egen regi
SoL 7.1.2, SoL 7.1.3
Vuxna
30
18+ år

Herrgårdsmiljö i Grästorp

Thamstorp vänder sig till dig som är 18 år eller äldre, med psykisk funktionsnedsättning som personlighetsstörning, psykos eller schizofreni. Vi kan även erbjuda plats för dig som vårdas enligt LPT, ÖPT eller LRV. Thamstorp erbjuder dig återhämtning och social träning i form av korttidsboende eller permanent boende. Vår verksamhet består av omvårdnad, träning samt uppföljning och utvärdering.

Thamstorp har inte tillstånd för behandlande insatser. Arbetssättet är istället av motiverande och stödjande karaktär och mycket vikt läggs vid att bygga upp en tillitsfull relation. På Thamstorp är det viktigt att du känner att du har inflytande och att vi tillsammans aktivt arbetar för att förbättra din situation- Hos oss ska du ha möjlighet att utvecklas i din egen takt med det stöd du behöver.

Tillsammans med din stödperson ansvarar du för dina olika stödinsatser. Målet med vårt arbete är att du på sikt ska klara vardagssysslorna och få en vardagsstruktur som passar dig, för att få en så bra livskvalitet som möjligt.

Vägen dit kan vara lång, därför är det viktigt att planera tiden hos oss utifrån dina behov och resurser. För att uppnå ett bra resultat är det också viktigt med täta kontakter med placerande handläggare, närstående och andra personer som är betydelsefulla för dig.

Tillsammans med dig och vår uppdragsgivare gör vi en genomförandeplan med mål och delmål som vi följer upp, utvärderar och rapporterar om till berörda parter. Vi försöker också motivera dig som boende att önska dig ”guldkantsmål”, till exempel att göra en trevlig resa. Ett ”guldkantsmål” kan samtidigt fungera som motivation för att nå andra mål.

Dagliga sysslor

Hos oss är den dagliga sysselsättningen i fokus. Vi skriver tillsammans med dig ett veckoschema som är en del av genomförandeplanen, den ligger till grund för dina dagliga sysslor. Vilket stöd vi ger dig hänger naturligtvis samman med dina personliga förutsättningar och önskemål och vi finns som ett stöd. Dagliga sysslor kan vara att städa, tvätta, sköta om sin hygien, hälsa och ekonomi, för att nämna några exempel.

Anpassat arbete

Vår stora herrgård med omgivande park erbjuder många möjligheter till anpassat arbete, Det kan vara allt från att vara med i kökets sysslor, plantodling, trädgårdens skötsel, städning och bilvård. För det anpassande arbetet har du möjlighet att erhålla en ”flitpeng”.

Regelbundna aktiviteter

Du kan delta i aktiviteter som vi antingen gör enskilt eller i grupp. Just nu erbjuder vi varje vecka bad- och basturesor till badhuset i Grästorp, promenadresa till närliggande promenadstigar ibland med en fikakorg, filmvisning i vårt nya filmrum, vi kör fyra resor till Grästorps centrum där du får möjlighet att göra ärenden. Vi har musikstund i samband med fika varje fredag efter musikstunden erbjuds du att delta i vårt husråd där du får ta del av viktig information och kan vara med och komma med önskemål, föra fram förbättringsförslag och planera veckan som ligger framför.

Under helgen erbjuder vi dig att delta i melodikrysset, olika pysselaktiviteter.

Övriga aktiviteter

Inomhus kan du spela biljard och bingo, träna på vårt gym, vi anordnar underhållning med jämna mellanrum och du har möjlighet att läsa, spela olika sällskapsspel både inne som ute. Vi ger oss också iväg på bland annat fisketurer, går på café och besöker marknader, badar utomhus eller i simhall. Vi tar fram grillen efter att ha pysslat i parken. I vår stora park finns vackra promenadstigar.

Du har även möjlighet att tillsammans med personal boka vårt träningskök för att laga mat eller baka eller göra andra aktiviteter just efter dina önskemål.

Måltider

Vi serverar frukost, lunch, middag och kvällsmat samt fika för- och eftermiddag i vår gemensamma matsal. Du kan också ta med mat och fika till din lägenhet. Våra egna kokerska lagar all mat på plats under vardagarna och lagar mat efter säsong i så stor utsträckning som möjligt.

Vi firar traditionella högtider med passande mat och har ibland underhållning eller aktiviteter. Till exempel luciatåg med lussefika och midsommarfirande i parken. När du fyller år kan du önska vilken mat du vill ha den dagen.

Förebyggande arbete

På Thamstorp använder vi i samarbete med Dog Security narkotikahundar i narkotikasök som ett komplement i det förebyggande arbetet.

Fördelarna i samarbetet är både att säkerställa en drogfri miljö och användas i behandlingsarbetet. Syftet är att ge boende möjlighet att tillsammans bygga vidare på motivation och den enskildes förmåga att skapa förutsättningar för ett drogfritt fungerande liv.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Thamstorp

Thamstorp är en herrgård där nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1870-talet. 1927 köpte Göteborgs stad en del av egendomen och inrättade ett vilohem för psykiskt sjuka. I sin nuvarande form har verksamheten drivits sedan 1995.

Våra 30 platser är fördelade på tre byggnader. Rummens storlek varierar medan lägenheterna är cirka 35 kvadratmeter och har kök, toalett och dusch. Samtliga rum och lägenheter är möblerade. Men du har även möjlighet att möblera med eget bohag.

I huvudbyggnaden finns gemensam matsal, TV-rum och flera rum för samvaro. I annexet finns bland annat gemensamt gym, biljardrum och träningskök. Thamstorps herrgård har en stor park med bland annat uteplatser i alla väderstreck, boulebana och promenadstigar.

Rummen i huvudbyggnaden har larm. Lägenheterna i övriga fastigheter är försedda med interntelefoner där du kan nå personal dygnet runt.

Service och miljö

Thamstorp ligger sex kilometer från Grästorps centrum dit vi gör flera resor om dagen i våra egna bilar. Vi har nära till skog, vatten, ängar och promenadvägar. Sommarhalvåret betar får på gårdens marker.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Thamstorp finns cirka 23 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Specialkompetens på Thamstorp är bland annat leg psykiatriker, leg sjuksköterska, skötare/undersköterskor, fritidsledare, specialistutbildad undersköterska inom psykiatri/stroke/demens/salutogen omsorg, högskoleutbildad behandlingspedagog och socialpedagog samt massageterapeut. Utöver omsorgspersonalen finns även kokerskor och lokalvårdare samt en vaktmästare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.