hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Daglig verksamhet i Stockholm

Om verksamheten

Tasava daglig verksamhet riktar sig till dig som omfattas av LSS och som vill prova att praktisera på en riktig arbetsplats och kanske också hitta en väg till anställning. Tillsammans med dig undersöker vi dina önskemål, styrkor och förmågor och hittar sedan en praktik efter dina önskemål. Du får allt det stöd du behöver för att praktiken ska fungera. Vi följer i början med dig till arbetsplatsen och är med de första dagarna om det behövs. Du får en handledare på arbetsplatsen och vi kommer på regelbundna besök för uppföljning och utvärdering.

Mer om Tasava

Tasava dagbehandling

Tasava skola

Tasava yrkesträning

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Tasava daglig verksamhet

Till vår möteslokal på Kungsholmen kommer du för att vi ska lära känna varandra och förbereda dig för praktiken, men också för umgänge och aktiviteter på dagar som du inte praktiserar. Vi ligger 5 minuters gångväg från Kristinebergs T-bana och Buss 61 stannar utanför dörren.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi är utbildade socionomer och mentalskötare med lång erfarenhet av behandlings- och rehabiliteringsarbete. Förutom utbildning i Supported employment, har vi utbildning i KBT, ART (Aggression Replacement Training), Motiverande samtal och Lösningsinriktad arbetsmodell.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.