Tasava daglig verksamhet

hDaglig Verksamhet
Stockholm

Om verksamheten

Om verksamheten

Tasava daglig verksamhet riktar sig till dig som omfattas av LSS och som vill prova att praktisera på en riktig arbetsplats och kanske också hitta en väg till anställning. Tillsammans med dig undersöker vi dina önskemål, styrkor och förmågor och hittar sedan en praktik efter dina önskemål. Du får allt det stöd du behöver för att praktiken ska fungera. Vi följer i början med dig till arbetsplatsen och är med de första dagarna om det behövs. Du får en handledare på arbetsplatsen och vi kommer på regelbundna besök för uppföljning och utvärdering.

Mer om Tasava

Tasava dagbehandling

Tasava skola

Tasava yrkesträning

Fysisk miljö

Till vår möteslokal på Kungsholmen kommer du för att vi ska lära känna varandra och förbereda dig för praktiken, men också för umgänge och aktiviteter på dagar som du inte praktiserar. Vi ligger 5 minuters gångväg från Kristinebergs T-bana och Buss 61 stannar utanför dörren.

Om medarbetarna

Vi är utbildade socionomer och mentalskötare med lång erfarenhet av behandlings- och rehabiliteringsarbete. Förutom utbildning i Supported employment, har vi utbildning i KBT, ART (Aggression Replacement Training), Motiverande samtal och Lösningsinriktad arbetsmodell.

Visa hela beskrivningen

Lyssna