Tasava Yrkesträning sysselsättning och öppenvård för unga

hSysselsättning, Öppenvård
Stockholm

Om verksamheten

Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd för att komma ut i en arbetslivsinriktad praktik. Genom praktik på en riktig arbetsplats ges du möjligheten att ingå i ett socialt sammanhang, berikas med nya erfarenheter, förberedas för arbetslivet samt skaffa dig yrkesspecifika kunskaper. Du får en kontaktperson hos Tasava som du träffar under den inledande kartläggningsperioden ett antal dagar per vecka för att utifrån dina intressen, önskemål och förutsättningar leta efter en praktikplats. Förutom stödet från din kontaktperson på Tasava tilldelas du en egen handledare ute på praktikplatsen.

Tasava står under praktikperioden för:

  • Arbetskläder
  • Luncher (rikskuponger)
  • Arbetsresor
  • Flitpeng
  • Telefonjour

Vi erbjuder dig som deltagare ett körkortspaket samt efter överenskommelse har vi även möjlighet att erbjuda:

  • ART (aggression replacement training)
  • Familjesamtal
  • Individualterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) alternativt psykodynamisk terapi

Mer om Tasava

Tasava dagbehandling
Tasava daglig verksamhet
Tasava skola

Fysisk miljö

Vår kontorslokal ligger på Kungsholmen och kan användas vid möten. Övriga möten med kontaktperson sker i olika sammanhang såsom i samband med en aktivitet eller över en lunch.

Om medarbetarna

Vi är utbildade socionomer och mentalskötare med lång erfarenhet av behandlings- och rehabiliteringsarbete. Förutom utbildning i Supported employment, har vi utbildning i KBT, ART (Aggression Replacement Training), Motiverande samtal och Lösninginriktad arbetsmodell.

Visa hela beskrivningen