hSysselsättning, Öppenvård

Egen regi
SoL 4.1
Barn & Unga

Praktik på riktig arbetsplats för nya erfarenheter

Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd för att komma ut i en arbetslivsinriktad praktik. Genom praktik på en riktig arbetsplats ges du möjligheten att ingå i ett socialt sammanhang, berikas med nya erfarenheter, förberedas för arbetslivet samt skaffa dig yrkesspecifika kunskaper. Du får en kontaktperson hos Tasava som du träffar under den inledande kartläggningsperioden ett antal dagar per vecka för att utifrån dina intressen, önskemål och förutsättningar leta efter en praktikplats. Förutom stödet från din kontaktperson på Tasava tilldelas du en egen handledare ute på praktikplatsen.

Tasava står under praktikperioden för:

-Arbetskläder
-Luncher (rikskuponger)
-Arbetsresor
-Flitpeng
-Telefonjour

Vi erbjuder dig som deltagare ett körkortspaket samt efter överenskommelse har vi även möjlighet att erbjuda:

-ART (aggression replacement training)
-Familjesamtal
-Individualterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) alternativt psykodynamisk terapi

Mer om Tasava

Tasava dagbehandling
Tasava daglig verksamhet
Tasava skola


Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Tasava Yrkesträning

Vår kontorslokal ligger på Kungsholmen och kan användas vid möten. Övriga möten med kontaktperson sker i olika sammanhang såsom i samband med en aktivitet eller över en lunch.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi är utbildade socionomer och mentalskötare med lång erfarenhet av behandlings- och rehabiliteringsarbete. Förutom utbildning i Supported employment, har vi utbildning i KBT, ART (Aggression Replacement Training), Motiverande samtal och Lösninginriktad arbetsmodell.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.