Visa alla bilder

hBehandlingshem

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
14
21-45 år

KBT-baserat behandlingshem för kvinnor

Målgrupp

Behandlingshemmet Strandhemmet finns i Malmö.  Vi har plats för 14 kvinnor i åldrarna 21-45 år med missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel, med eller utan en psykiatrisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Har du vård enligt LVM kan finns det möjlighet för dig att göra slutet av din LVM-tid hos oss. Detta sker efter godkännande av SIS-institution och socialsekreterare.

På Strandhemmet har du möjlighet till läkemedelsassisterad behandling i samverkan med din LARO-mottagning.

Vi har möjlighet att ta emot dig som står på nedtrappning av läkemedel. För en sådan placering krävs det att du först har fått en läkarbedömning på din beroendemottagning, om nödvändigt en inneliggande avgiftning samt har ett nedtrappningsschema enligt läkarordination.

Behandling

Som boende på Strandhemmet blir du tilldelad en kontaktman, som du lägger upp din individuella vårdplanering/genomförandeplan med. Ni har sedan regelbundna samtal och uppföljningar för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din behandling.

KBT-kognitiv beteendeterapi: Erbjuds i grupp två tillfällen i veckan. Här arbetar vi med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster.

Återfallsprevention: Vid två tillfällen i veckan erbjuds återfallsprevention vilket är en manual- och evidensbaserad metod grundad i KBT. Vid dessa tillfällen arbetar vi med att kartlägga risksituationer för återfall, konsekvenser av missbruk samt att träna på sociala färdigheter som kan bli ett alternativ till tidigare problematik.

Strukturerad gruppbehandling: Varje dag måndag-fredag erbjuder vi strukturerad gruppbehandling där vi arbetar tillsammans med olika teman som beroende, återfallssignaler, känslor, relationer, identitet och värden.

Varje vecka erbjuds dessutom flera tillfällen till social träning och aktiviteter, enskilt eller i grupp som en naturlig del i boendet på Strandhemmet.

Utredning

Neuropsykiatrisk psykologutredning: Hos oss finns möjlighet till neuropsykiatrisk utredning. Denna sker utifrån samverkan och beslut tillsammans med din socialsekreterare.

Utsluss

När du slutfört din behandling hos oss hjälper vi till med en hållbar planering för att du ska kunna bibehålla din drogfrihet även när du lämnat Strandhemmet. Denna planering görs i samverkan med socialsekreterare samt övriga aktuella aktörer.

Vårt synsätt

Av erfarenhet vet vi att det bästa sättet för att lyckas med en behandling hos oss är om du är delaktig och drivande i din behandling. Det innebär att vi lägger stort ansvar på dig själv vad gäller deltagande i behandlingen och i aktiviteterna vi erbjuder. De dagar när din motivation sviktar finns vi där och stöttar dig. Vi kan ge dig flera användbara verktyg och strategier, men vi kan inte tvinga dig att använda dem. Det valet måste du själv göra.  Genom att ta ansvar för din behandling ger du dig själv de bästa förutsättningarna för en drogfri framtid.

Hos oss finns inga låsta ytterdörrar utan vår behandling grundar sig på frivillighet, engagemang och framför allt motivation till att vilja göra förändringar i livet.

Aktiviteter och måltider

Vi har ett veckoschema med stående aktiviteter som bland annat omfattar terapier, fysiska aktiviteter, mindfulness, kulturella aktiviteter och social träning.

När du bor på Strandhemmet kan du till exempel följa med på utflykter, besöka café eller bio, rida eller delta i andra aktiviteter utifrån önskemål. En gång i veckan samlas alla som bor på Strandhemmet och planerar helgens aktiviteter samt utvärderar de aktiviteter som gjorts.

På Strandhemmet har vi egen kock och äter alla måltider tillsammans i vår vackra matsal.  Högtider firar vi med något extra festligt på bordet. Kosten utvärderar vi fortlöpande i vårt måltidsråd.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Strandhemmet

Fysisk miljö och faciliteter

Strandhemmet ligger nära havet i Malmö och några kilometer från de centrala delarna av staden där butiker och annan samhällsservice finns.

Du bor alltid i eget rum hos oss och de flesta rummen har också egen toalett och dusch. Ditt rum är basmöblerat med säng, skrivbord och förvaringsmöbler.

I våra gemensamma utrymmen finns tillgång till TV, sällskapsspel samt övriga sociala aktiviteter. I anslutning till boendet finns en stor trädgård. Vi har trådlöst nätverk i hela huset.

På Strandhemmet är vi cirka 10 medarbetare (verksamhetschef, sjuksköterska (psykiatri) samt behandlingsassistenter). Under natten arbetar personalen som vaken jour, vilket gör att du alltid har någon att vända sig till. Vi har tillsammans lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik och har haft privilegiet att få följa många människor ut ur sitt missbruk. Vi har även tillgång till konsulterande läkare som finns i verksamheten varje vecka. Konsulterande psykolog genomför utredningar vid behov. Vår kock lagar god och hälsosam mat varje dag.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.