Stora Blå Kultur är en arbetsinriktad daglig verksamhet inom kultur för personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning. Här arbetar vi med musik, bild och form samt film och media. Vi vänder oss till personer som har intresse och förmåga att kunna uttrycka sig inom dessa konstriktningar.

 

Med stöd och uppmuntran hjälper vi dig att utveckla din musikaliska och konstnärliga begåvning i en professionell och kreativ miljö. Här får du producera och sprida din musik din film och din konst till omvärlden. Vi har vår verksamhet i stora och ändamålsenliga lokaler i Solna. Här finns bl. a en stor inspelningsstudio med separat kontrollrum, en liten studio för musikproduktion, en stor ateljé, ett mediarum och ett allrum med en scen. På Stora Blå Kultur finns plats för 18 deltagare.