Visa alla bilder

hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna

Daglig verksamhet med inriktning på musik, bild och media

Stora Blå Kultur är en arbetsinriktad daglig verksamhet och vänder sig till dig som har lätt intellektuell funktionsnedsättning med rätt till LSS.

På Stora Blå Kultur är det din utveckling och ditt skapande som står i centrum. Med stöd och uppmuntran hjälper vi dig att utveckla din musikaliska och konstnärliga begåvning i en professionell och kreativ miljö.

Här får du producera och sprida din musik, din film och din konst till omvärlden.

Musik

På Stora Blå Kultur får du möjlighet att utveckla din musikalitet genom att hantera och spela olika instrument eller sjunga. Varje vecka repeterar vi tillsammans med vår kör ”Rösten från det blå”, vårt band ”Big Blue Band” och vår xylofonorkester ”XO”. Du kan även arbeta med egna projekt i någon av våra studios.

Bild och form

I vår ateljé kan du arbeta med skulptur, måleri och teckning. Ibland går teknikerna in i varandra och leder till nya konstnärliga uttryck. Du får möjlighet att hitta och utveckla din egen konstnärliga karaktär. Ibland arbetar vi med gemensamma teman. Det finns också stort utrymme för egna projekt. Vi besöker gärna utställningar och gör utflykter för att hämta inspiration.

Film och media

I mediaverkstaden finns möjlighet att jobba med både stillbild och rörlig bild. Här kan du till exempel göra ditt eget skivomslag, din musikvideo eller göra film tillsammans med andra arbetstagare. Du kan få stöd med att jobba i de olika programmen: Photoshop, InDesign.och Final Cut.

Stora Blå Kultur är en arbetsinriktad verksamhet med sikte på att presentera vårt färdiga material i form av utställningar, konserter, musiktävlingar och genom sociala medier eller andra kanaler.

Boka Stora Blå Kultur

För bokning av ”Rösten från det blå”, ”XO”, ”Big blue band” eller annan musikakt samt konst/film för utställning kontakta verksamheten på telefon 072-986 03 96 eller storabla.kultur@nytida.se

The Big Blue Band: en stor färgsprakande orkester.

Röster från det blå: en stor dynamisk kör.

Xylofonorkestern XO: en sensationell musikalisk upplevelse. ”

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stora Blå Kultur

Stora Blå Kultur har stora och anpassade lokaler i Solna. Det finns en digital inspelningsstudio med separat kontrollrum, en liten studio för musikproduktion, en bildateljé, ett rum för mediaproduktion, en scen och ett allrum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Stora Blå kultur finns cirka fem medarbetare (alla anställningsformer). Alla medarbetare på Stora Blå är professionellt kunniga och har lång yrkeserfarenhet av att arbeta med musik samt bild och konst. Alla har dessutom utbildning och/eller gedigen erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgssektorn.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.