Stora Blå Kultur

hDaglig Verksamhet
Solna, Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Stora Blå Kultur är en arbetsinriktad daglig verksamhet där vi jobbar med musik, konst och media. Vi jobbar aktivt med att löpande presentera vårt färdiga material i form av utställningar, konserter, musiktävlingar och genom sociala medier eller andra kanaler.

På Stora Blå Kultur är det arbetstagarens utveckling och skapande som står i centrum. Med stöd och uppmuntran hjälper vi arbetstagaren att utveckla sin musikaliska och konstnärliga begåvning i en professionell och kreativ miljö.

Här är en översikt över våra huvudområden:

Musik - På Stora Blå Kultur får arbetstagaren möjlighet att utveckla sin musikalitet tillsammans med andra. Vi övar, spelar olika instrument, sjunger, och komponerar. Varje vecka repeterar vi med Stora Blå Musik, kören Rösten från det blå och Xylofonorkester (XO). Arbetstagaren kan även arbeta med egna projekt. Vi jobbar på att nå ut med vår musik till en publik. Till exempel spelningar samt att publicera musiken på digitala plattformar under namnet Stora Blå Musik. De musikprogram vi jobbar med i studion är Logic och garageband

Konst - I vår ateljé och verkstad kan arbetstagaren arbeta med alla tänkbara konstnärliga uttryck. Ibland arbetar vi tillsammans men det ges också stort utrymme att arbeta med egna projekt. Vi gör utställningar, ’artist’s books’ (böcker en konstnär gör själv) eller hittar andra former att presentera arbetstagarens arbeten. Vi besöker gärna utställningar och gör utflykter för att hämta inspiration.

Media - I mediaverkstaden finns möjlighet att jobba med både stillbild och rörlig bild. Här kan arbetstagaren till exempel göra ett eget skivomslag, sin musikvideo eller göra film tillsammans med andra arbetstagare. Arbetstagaren kan få stöd med att jobba i de olika programmen: Photoshop, InDesign och Premier.

Målgrupp

Målgruppen för Stora Blå Kultur är vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten är utformad för att erbjuda kulturella och sociala aktiviteter som främjar utveckling och delaktighet för denna målgrupp. Verksamheten har tillstånd för 18 personer.

Fysisk miljö

Stora Blå Kultur har stora och anpassade lokaler i Solna. Det finns en digital inspelningsstudio med separat kontrollrum, en liten studio för musikproduktion, en bildateljé, ett rum för mediaproduktion, en scen och ett allrum.

Om medarbetarna

På Stora Blå kultur finns cirka fem medarbetare (alla anställningsformer). Alla medarbetare på Stora Blå är professionellt kunniga och har lång yrkeserfarenhet av att arbeta med musik samt bild och konst. Alla har dessutom utbildning och/eller gedigen erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgssektorn.

Så är det att vara på en daglig verksamhet

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Stora Blå Kultur

Lyssna