hStödboende

Egen regi
Vuxna

Nytida Stödboende Vimmerby bedriver stödboende för vuxna personer som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i personen närmiljö. Idag har vi verksamhet i Växjö, Vimmerby, Hultsfred och Mariannelund.

Det våra klienter har gemensamt är att de har svårt att förändra sin livssituation på egen hand. Nytida Stödboende, är det framgångsrika alternativet till institutionsvård. Vi har nära samarbete med Nytida Strandhagen och fungerar som en utslussverksamhet för de klienter som har genomgått behandling. Vid behandlingssammanbrott har vi möjlighet att erbjuda klienten en paus på ett av våra behandlingshem.

Vi ser möjligheterna

Sedan 1998 har Nytida stödboende hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vår grundtanke är att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje person en chans att hitta sammanhang och att känna sig delaktiga. Tack vare stödet kan de utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Hos oss får varje person två kontaktpersoner som tillsammans med klienten arbetar utifrån fem livsområden:

Daglig sysselsättning

Vi tror på att det är viktigt att vara sysselsatt på dagarna. Det kan till exempel vara skola, arbete eller praktikplats. Tillsammans med klienten kommer vi gemensamt fram till vad som passar bäst. Vi hjälper till att ordna en praktikplats utifrån klientens önskemål med en bra handledare.

Meningsfull fritid

När skola, arbete eller praktikplats är slut för dagen är det viktigt att fylla sin fritid med något meningsfullt, något du för att du vill. Tillsammans med sin kontaktperson får klienten möjlighet att hitta en fungerande fritid och fritidssysslor där nya sociala kontakter kan skapas.

Familj och nätverk

Alla personer ingår i någon form av socialt nätverk, ofta flera. Det kan vara familjen, vänner, arbetsplatsen, skolan eller sportlaget. Ibland fungerar dessa relationer sämre och kan behövas stöttning och hantering. Vi tycker det är viktigt att göra familjen delaktig i klientens välbefinnande och arbetar utifrån denna systemiska helhetssyn.

Psykosocial hälsa

I detta lägger vi in det som kan vara grunden till att klienten inte kommer vidare i sina liv. Det kan vara psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet eller socialt utanförskap. För att klienten ska kunna gå igenom detta och bryta den onda spiralen har coacherna en bred erfarenhet för att stötta och hjälpa klienten.

Vi arbetar med MI (Motiverande Intervju). Vi jobbar aktivt tillsammans med klienten att skapa en långsiktig kontakt med öppenpsykiatrin i den stad klienten bor i, för en fungerande medicinering och samtalskontakter som psykolog eller behandlingsgrupper, detta för att skapa och bibehålla ett långsiktigt mål.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Vimmerby

Boende med stöd i egen lägenhet

Stödboendet har ett flertal lägenheter i Växjö, Vimmerby, Hultsfred och Mariannelund. I dessa lägenheter får klienten möjlighet med stöd från coacherna att klara av ett eget boende.

Vårt mål är att klienten ska vara självständig när insatsen är färdig, därför lägger vi stor vikt på att hjälpa klienten ställa sig i bostadskö så fort placering är aktuell.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik