hStödboende

Egen regi
SoL 7.1.1
Barn & Unga
10
16-20 år

Ett första steg mot eget boende

På stödboendet får ungdomen hjälp att utveckla sina färdigheter i en egen lägenhet med självhushåll. Här finns möjlighet till dagligt stöd i boendet och i samma trapphus finns personallägenhet där personal är tillgänglig dygnet runt med sovande jour. På våra boenden existerar inga gemensamhetsutrymmen, utan ungdomen bor i en helt egen lägenhet, dock finns personal på plats i huset dygnet runt. När ungdomen initialt kommer till Stödboendet sker en omfattande ADL-kartläggning, detta för att utröna ungdomens styrkor och utvecklingsområden. Här finns personal dygnet runt, som utför jobb från ytterdörr och inåt.

Lägenheterna är fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet. Målet med insatsen är att så snart som möjligt ge ungdomen de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av ett eget boende/ Nytidas träningslägenheter. Om den boende är i behov av ett mer omfattande stöd utanför boendet avseende sysselsättning, drogfrihet, samtalsstöd etc kombineras denna tjänst ofta initialt med Startskottet eller kvalificerade kontaktmannaskapstimmar, detta för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Toringsgatan

Stödboendet ligger i Örebro. Du bor i en egen lägenhet fullt utrustad för självhushåll.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.