hStödboende

Egen regi
SoL 4.1, SoL 7.1.1
Barn & Unga, Vuxna
16 år och uppåt

Våra träningslägenheter är ett alternativ för personer där ett boende helt på egen hand ännu ej är aktuellt. I träningslägenheten ges kvalificerad hjälp av stödperson på veckobasis för att personen ska få de kunskaper som krävs för att klara att sköta ett eget boende, detta genom en omfattande ADL-kartläggning. De boende och deras nätverk kan komma i kontakt med boendestödjare dygnet runt.

Lägenheterna ligger i allmänna bostadshus, fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet.

Om den boende är i behov av ett mer omfattande stöd utanför boendet avseende sysselsättning, drogfrihet, samtalsstöd etc kombineras denna tjänst ofta initialt med Startskottet eller kvalificerade kontaktmannaskapstimmar för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stödboende Östergötland

Våra lägenheter finns i Norrköping, Söderköping och Finspång. Husdjur är välkomna!

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.