Stödboende Örebro

hStödboende, Träningsboende
Örebro

Om verksamheten

Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Örebro.

Våra träningslägenheter är nästa steg efter bemannat Stödboende Dygnet runt  samt ett alternativ för personer där ett boende helt på egen hand ännu ej är aktuellt. Man kan naturligtvis flytta direkt till en träningslägenhet om uppdragsgivaren bedömer att personen klarar av det ansvaret. I träningslägenheten ges kvalificerad hjälp av stödperson på veckobasis för att ungdomen ska få de kunskaper som krävs för att klara att sköta ett eget boende, detta genom samma typ av ADL-kartläggning som på Stödboende Dygnet runt. De boende och deras nätverk kan komma i kontakt med boendestödjare dygnet runt.

Lägenheterna ligger i allmänna bostadshus, fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet. Om den boende är i behov av ett mer omfattande stöd utanför boendet avseende sysselsättning, drogfrihet, samtalsstöd etc kombineras denna tjänst ofta initialt med Startskottet eller kvalificerade kontaktmannaskapstimmar, detta för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet.

Om medarbetarna

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Stödboende och träningslägenheter inom Nytida arbetar med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller föreståndarens utbildning, utbildningsnivå för övrig personal, krav på registerutdrag från polisen och dokumentation.

Vi har också regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

Visa hela beskrivningen

Lyssna